News

News

Sunday
October, 1

မူႇၸုမ်းတပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ FPNCC လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် Mask ၽႃႈတူမ်းသူပ်း/ၶူႈၼင် တႃႇမိူင်းၶေႇ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

2 February 2020

တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ FPNCC လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၽူႈတူမ်းသူပ်း/ၶူႈၼင် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ ၽွင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ တိတ်းၸပ်းၵႂႃႇ 20 မိူင်းပၢႆ။

ဝၼ်းထီႉ 02.02.2020 ယၢမ်း11:15 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ FPNCC လႆႈဢဝ်ၽႅၼ်ႇ တူမ်းသူပ်း/ၶူႈၼင် 424220 ဢၼ် ယိုၼ်ႈမွပ်ႈလူႇတၢၼ်းပၼ် တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸေႈဝဵင်း သူၺ်ႇလီႇ ၸေႈတွၼ်ႈ ယူႇၼၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၵွပ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇလႄႈသင် တီႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းလႄႈ သင် ဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉလႄႈ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း/ၶူႈၼင် ဢမ်ႇၵုမ်ႇဢမ်ႇလွၵ်ႉၵူၼ်းလႆႈ၊ မီးငိုၼ်းၵေႃႈသိုဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈတပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ FPNCC လႆႈၵဵပ်းသိုဝ်ႉလၢႆလၢႆတီႈသေ လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ပၼ်ၵႂႃႇယူႇ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝူႊႁၢၼ်ႊၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလွတ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးလႄႈ ၽႄႈဝႆးတိတ်းဝႆးတၢႆဝႆး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇႁႃႁၼ်ယႃႈယႃမၼ်းလႄႈတိုၵ်ႉလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇလၢႆးႁေႉၵင်ႈမၼ်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ယူႇ။ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ လႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ႁႃႊပႅတ်ႊၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၽူႈလၵ်ႉၶေႃႈမုၼ်းလႄႈၵူၼ်းၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႅပ်ႉပီႇ ဢၢႆႊၶဝ်လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ၽူႈပၢႆးမေႃမၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.01.2020 ၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေ ႁႃလၢႆးၵေႈမၼ်းလႆႈၵေႃႈ ၶႅၼ်းတိူဝ်းၵႆၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...