News

News

Sunday
May, 19

မူႇၸုမ်းတပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ FPNCC လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် Mask ၽႃႈတူမ်းသူပ်း/ၶူႈၼင် တႃႇမိူင်းၶေႇ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

2 February 2020

တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ FPNCC လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၽူႈတူမ်းသူပ်း/ၶူႈၼင် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ ၽွင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ တိတ်းၸပ်းၵႂႃႇ 20 မိူင်းပၢႆ။

ဝၼ်းထီႉ 02.02.2020 ယၢမ်း11:15 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ FPNCC လႆႈဢဝ်ၽႅၼ်ႇ တူမ်းသူပ်း/ၶူႈၼင် 424220 ဢၼ် ယိုၼ်ႈမွပ်ႈလူႇတၢၼ်းပၼ် တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸေႈဝဵင်း သူၺ်ႇလီႇ ၸေႈတွၼ်ႈ ယူႇၼၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၵွပ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇလႄႈသင် တီႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းလႄႈ သင် ဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉလႄႈ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း/ၶူႈၼင် ဢမ်ႇၵုမ်ႇဢမ်ႇလွၵ်ႉၵူၼ်းလႆႈ၊ မီးငိုၼ်းၵေႃႈသိုဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈတပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ FPNCC လႆႈၵဵပ်းသိုဝ်ႉလၢႆလၢႆတီႈသေ လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ပၼ်ၵႂႃႇယူႇ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝူႊႁၢၼ်ႊၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလွတ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးလႄႈ ၽႄႈဝႆးတိတ်းဝႆးတၢႆဝႆး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇႁႃႁၼ်ယႃႈယႃမၼ်းလႄႈတိုၵ်ႉလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇလၢႆးႁေႉၵင်ႈမၼ်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ယူႇ။ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ လႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ႁႃႊပႅတ်ႊၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၽူႈလၵ်ႉၶေႃႈမုၼ်းလႄႈၵူၼ်းၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႅပ်ႉပီႇ ဢၢႆႊၶဝ်လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ၽူႈပၢႆးမေႃမၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.01.2020 ၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေ ႁႃလၢႆးၵေႈမၼ်းလႆႈၵေႃႈ ၶႅၼ်းတိူဝ်းၵႆၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း...

SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (989) ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(9) သေ မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၊...