News

News

Thursday
June, 20

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢတ်ႇမႂ်ႇ တီႈတၢတ်ႇလူင်ႁၢႆးပႃး

Featured in:

February,5.2020
By – SSPP/ SSA
ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း 11:00 မူင်းၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃး လႆႈၽိတ်ႈပၢင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ(12)တူၼ် လႄႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢတ်ႇမႂ်ႇ တီႈတၢတ်ႇလူင်ႁၢႆးပႃ ဢၼ်မီးၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵႂႃႇယူႇ။

ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်းၼၼ်ႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ဢိၵ်ႇတင်းပေႃးမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ(60)ၵေႃႉ ၵႅတ်းၽႃႈလၢႆႈ တေႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢတ်ႇမႂ်ႇ တီႈတၢတ်ႇ လူင်ႁၢႆးပႃၵႂႃႇယူႇ။ ယၢမ်း10:00 မူင်းၼၼ်ႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး လႆႈႁူမ်ႈ သုတ်ႇမုၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၵျွင်းမႂ်ႇ ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းလႄႈ ႁေႃၸဝ်ႈမိူင်းတီႈတၢတ်ႇလူင်ႁၢႆးပႃၵႂႃႇ ယူႇ။
ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ၊ တႃႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၵူႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇတၢတ်ႇႁၢႆးပႃး၊ တႃႇထိင်း သိမ်းတၢင်းႁၢင်ႈလီသၽႃႇဝႃႉ ၼိူဝ်လိၼ်တႂ်ႈၼမ်ႉၼႆသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸင်ႇလႆႈ ၵေႃႇသၢင်ႈၵၢတ်ႇမႂ်ႇ တီႈတၢတ်ႇလူင်ႁၢႆးပႃ ယူႇယဝ်ႉ။


တၢတ်ႈလူင်ႁၢႆးပႃၼႆႉ ပဵၼ်တၢတ်ႇဢၼ်ၵိုၵ်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃႇမႄႈမိူင်းတႆးဢၼ်ၼိုင်ႈသေ လႆႈ ယင်ႇႁၢၵ်ႈယၼ်မၼ်ႈဝႆႉ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းလွႆသႅင်မိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ မႄႈၼမ်ႉပၢင် ဢၼ်ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉႁၢၵ်ႈႁူဝ် တီႈတိၼ်သၼ်လွႆလဵင်း တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈလေႃႇလတ်းၽၢၼ်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်း ၸၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁူပ်ႉၶွႆႈၵၼ်တင်းမႄႈၼမ်ႉၶူင်း တီႈႁိမ်းဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်သေ မီးဝႆႉတၢင်းႁၢင်ႈလီ ၵိုၵ်းပိုၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ။ တၢတ်ႇလူင်ႁၢႆးပႃ (ဢမ်ႇၼၼ်) တၢတ်ႇဢူမ်ပူၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်တၢတ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းႁၢင်ႈလီသၽႃႇဝႃႉ ႁူမ်ႈၵိုၵ်းၵၼ်တင်း မႄႈၼမ်ႉပၢင်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးတၢတ်ႇ ႁၢင်ႈလီၵိုၵ်းပိုၼ်းတင်းၼမ်သေတႃႉ တၢတ်ႇလူင်ႁၢႆးပႃၼႆႉ ပဵၼ်တၢတ်ႇဢၼ်မီးတၢင်းႁၢင်ႈလီလိူဝ် ပိူၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆတၢတ်ႇႁၢင်ႈလီ ထီႉ(2) ၼႂ်းၵုၼ်လူင်ဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်း ဢွၵ်ႇ(Southeast Asia)ၼႆယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈမိူဝ်ႇသႂ်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉၵိၼ်

SSPP/SSA 07.10.2021 ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်ယူႇတင်းၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ယႃမိူဝ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07-10-2021 ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉသေ လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉၼႂ်းယွင်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးသီမူၼ်ႇ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(73)ပီႊတဵမ်

February,7.2020 By – SSPP/ SSA ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈငဝ်ႈငႃႇ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ပီႊ 1947 ၼီႊၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ၵူႊပီႊပီႊၼႆၸိုင် တႆးၵူႈၵေႃႉတႆးၵူႈတီႈ၊  မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ

August 12,2019 By – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်း တေႃႇထိုင် 9 မူင်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း(Headquater’s Computer Department )လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸတ်းပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်

ၢဝ်ႇ-SSPP/SSA2019 July (26) ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပဵၼ်လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်သေ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈ မိူင်းၶေႇ။ ဝၼ်းထီႉ 25.7.2019 ယၢမ်း12:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႁၢၼ် ၼုမ်ႇသႅင် ...