News

News

Thursday
September, 28

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်း လိုဝ်ႈပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(10) ပီႊ 2020 ၼီႊ

February 9,2020

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:50 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸုပ်ႈထီႉ(10) ပီႊ 2020 ၼီႊ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(1) SSPP/ SSA မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(10) တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း ဝၼ်းထီႉ-10.2.2020

ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(1) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး(SSPP/ SSA) ဢွၼ်ႁူဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်း(12)ၵေႃႉ ၶဝ်ႈပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း(4)ၵေႃႉလႄႈ ၸုမ်းၼၢင်း ယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/ SSA (34)ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်းၽူႈၶပ်းပၢင်(2)ၵေႃႉ ႁူမ်ႈႁဵင်းၵူၼ်း (113)ၵေႃႉသေ ၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇယူႇ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ “ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပဵၼ်ပၢၼ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ပၢႆးၸၢင်ႊ။ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်းတိတ်းတေႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈဝႆႉမႃႇၼ။ မႃႇၼၼႆႉ ၸၢင်ႈမေႃဢဝ်တႆးၵေႃႉ၊ သူၺ်ႇပီႈမဵဝ်းၼွင်ႉလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းတႅၵ်ႇယၢႆႈ။ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵႂႃႇ။ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ် ၶဵၼ်လူင် ၼႃႈႁိူၼ်း၊ မူႇဝၢၼ်ႈ၊ မုၵ်ႉၸုမ်း တေႃႇထိုင် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်း ၵမ်ၼႆႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ႇၶႃႇရႁၢၼ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းမႃးတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ႁဝ်းၶႃႈယူႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ဢဝ်လၢႆးၵျၢမ်းၼႃႇၽႅဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ မုၵ်ႉၸုမ်း လႄႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈၽူင်ႉယၢႆႈၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း။ ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ လူဝ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈႁႃလၢႆးတၢင်း ဢၼ်တေသင်ႇထုၵ်ႇသေ ႁႄႉႁၢမ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇ” ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်လူင်းပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸုပ်ႈထီႉ(10) ဝၼ်းထီႉ – 10.2.2020

ယၢမ်း 9:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ လႆႈတၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း(SSPP/ SSA)သေ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၶႅပ်းဝႂ်လူင်းပၢင်သွၼ်လႄႈ တွၼ်ႈသူးယုၵ်ႉယွင်ႈတၢင်းၶတ်းၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸၢႆးသၢင်ႇဢေႃး လႆႈတၢင်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းၵႂႃႇဝႃႈ “ ပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(10) ပီႊ 2020 ၼီႊ ဢၼ်ၽူႈ ယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶၢမ်ႇယၢပ်ႇၶၢမ်ႇၽိုတ်ႇသေ ၸတ်းႁဵတ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် ၵၢၼ်လီတႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းလႄႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတေႉတေႉ။ ပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ ယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၢႆးႁူႉပၢႆးႁၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇတေႉတေႉ။ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၶူးပူင်သွၼ်ႁဝ်းၶႃႈတၢင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လဵပ်းႁဵၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(10) ပီႊ 2020 ၼီႊ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း (SSPP/ SSA) လႆႈတေႇၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း(33)ဝၼ်းသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမီးယူႇ(65)ၵေႃႉ ၶူးပူင်သွၼ်မီးမွၵ်ႈ(10) ၵေႃႉ၊ ၽႃႇသႃႇၵၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်မီး(8)ၽႃႇသႃႇ ၼႆယူႇ။

ယၢမ်း 9:40 မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသင်ႇထိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇဝႃႈ “ ၵၢၼ်သ ၽေႃးတြႃးလႄႈ ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း လူဝ်ႇလႆႈၽၼ်ႈႁွမ်းၵၼ်။ လဵပ်းႁဵၼ်းၵၢၼ်သၽေႃးတြႃးယဝ်ႉ ၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း။ မိူဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေလိူဝ်သေႁဵတ်း၊ ယႃႇပေယွမ်းသေႁဵတ်း၊ ယႃႇပေလၢမ်းသေႁဵတ်း လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းမူႇပိူင်” ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသင်ႇထိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(10) ဝၼ်းထီႉ-10.2.2020

ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်၊ တႃႇႁႂ်ႈၽူႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ(SSPP/ SSA) ႁူႉပွင်ႇလွင်ႈၸဵပ်းသၢင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆ လႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင် လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႂႃႇပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်ၸုပ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...