News

News

Saturday
September, 30

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶေႇဢၼ်မီးၽၢင်ႁၢင်ႊတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၽႅဝ်တႃႈၵုင်ႈ

ၶၢဝ်ႇ- SSPP info

2020 (31) January

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶေႇ ၸိုဝ်ႈ ဝၢၼ်ႊၵျိၼ်ႊပိင်ႊ ဢႃႇယူႉ (55)ၶူပ်ႇ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵႂၢၼ်ႊၵျူဝ်ႊသေ ၼင်ႈႁိူဝ်းမိၼ် China Southern Airline ၽႅဝ်မႃးတႃႈၵုင်ႈယၢမ်း 10:45 မူင်း ၵွပ်ႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် ပဵၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊလႄႈ လုၵ်ႉတီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် မင်ႇၵလႃႇတူင်ႇသေ ဢဝ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ ဝူၺ်ႇပႃႇၵီႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵႂၢၼ်ႊၵျူဝ်း မိူင်းၶေႇသေ ၽႅဝ်မႃးတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမႃး (86)ၵေႃႉ သင်ဝႃႈ ဝၢၼ်ႊၵျိၼ်ႊပိင်ႊၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ(တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း )မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယူႇၼႆ ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉတႄႉယူႇၼႆ ၵမ်ႉၼမ်ထတ်းသၢင်ၼင်ႇ ၼႆယူႇ။ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၼႆႉ တႄႇပဵၼ်တီႈဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ မိူင်းၶေႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် တီႊၸိၼ်ႊပႃႊ ပီ 2019 ၼၼ်ႉသေတႃႉ ၵွပ်ႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶေႇ ႁူမ်ႇတူမ်းဝႆႉမဝ်မၢင်မၼ်းလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၽႄႈတိူၼ်း ၵႂႃႇၸွမ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း 20 မိူင်းယဝ်ႉၼႆ ယူႇတီႈၽၢႆႇယူႇလီလူမ်ႈၾႃႉ (WHO)ၵေႃႈ ဝၼ်းထီႉ 31.1.2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊမီး 213ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမီးၵႂႃႇ ႁိမ်း10,000ၵေႃႉလႄႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...