News

News

Wednesday
April, 24

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႇၼမ်ႉ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

January – 25,2020
By – SSPP/ SSA
ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်တွပ်ႇၵုင်ႇၵုၼ်းမုၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႇၼမ်ႉ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉႁဵတ်းတႅၼ်ႈ ၵႅတ်ႇၼမ်ႉ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉသႃႈ

ၼမ်ႉသႃႈ ဢၼ်ယင်ႇႁၵ်ႈတီႈႁိမ်တူၼ်းသၼ် လွႆလၢၼ်းလူင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵေးၼမ်ႉ ဢၼ်ၵိုၵ်းၵပ်း မီးပိုၼ်းၵိုၵ်းႁွမ်းၵၼ်တင်း တူၼ်းသၼ်လွႆလၢၼ်းလူင်ၼၼ်ႉသေ လုၵ်ႉတီႈၼႃႈမိူင်း ၽၢႆႇႁွင်ႇလႆ လတ်းလေႃႇလူင်းၸူးမႄႈၼမ်ႉၶူင်းယူႇ။
ၶူပ်ႇပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၽူၼ်ၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵေႃႇ သၢင်ႈၽၢႆႇမႆႉ တီႈၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉသႃႈသေ ၵွၵ်ႇဢဝ်ၵႄးၼမ်ႉသႃႈ လႆလေႃႇလဵင်ႉသႂ်ႇၼႂ်းတိူၵ်ႇလွၵ်း ၼႃး ႁိမ်းတူၼ်းလုၵ်ႈလွႆလၢၼ်းလူင်ၼၼ်ႉမႃး ၵူႊပၢၼ်ပၢၼ်ယူႇ။
ၽၢႆၼမ်ႉသႃႈ ဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈဢဝ်ႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ဢမ်ႇၵမ်ႉငၢမ်ႇၵၼ်တင်း ႁႅင်းၼမ်ႉလႆလေႃႇ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းၽူၼ်လႄႈ လႆႈၵူၼ်ႇပင်းၶၢတ်ႇယၢတ်ႇၵႂႃႇၵူႊ ပီႊသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈႁၢမ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႇ တႃႇႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၼႃး မႃးၵူႊပီႊယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ဢွင်ႈတီႈတေၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ

တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸွမ် သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် တဵင်ၼမ်ႉလေႃႇလႆ တႃႇပွၼ်ႈ သွမ်လဵင်ႉလူတိူၵ်ႇၼႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် ႁွင်ႈၼမ်ႉ/မိူင် ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး သေ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႇသၢင်ႇၽၢႆႁိၼ် လႄႈ ႁွင်ႈမိူင် တႃႇၵႅတ်ႇၸႂ်ႉၼမ်ႉၼႃး ပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉၼႃး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...