News

News

Tuesday
September, 26

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႇၼမ်ႉ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

January – 25,2020
By – SSPP/ SSA
ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်တွပ်ႇၵုင်ႇၵုၼ်းမုၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႇၼမ်ႉ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉႁဵတ်းတႅၼ်ႈ ၵႅတ်ႇၼမ်ႉ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉသႃႈ

ၼမ်ႉသႃႈ ဢၼ်ယင်ႇႁၵ်ႈတီႈႁိမ်တူၼ်းသၼ် လွႆလၢၼ်းလူင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵေးၼမ်ႉ ဢၼ်ၵိုၵ်းၵပ်း မီးပိုၼ်းၵိုၵ်းႁွမ်းၵၼ်တင်း တူၼ်းသၼ်လွႆလၢၼ်းလူင်ၼၼ်ႉသေ လုၵ်ႉတီႈၼႃႈမိူင်း ၽၢႆႇႁွင်ႇလႆ လတ်းလေႃႇလူင်းၸူးမႄႈၼမ်ႉၶူင်းယူႇ။
ၶူပ်ႇပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၽူၼ်ၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵေႃႇ သၢင်ႈၽၢႆႇမႆႉ တီႈၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉသႃႈသေ ၵွၵ်ႇဢဝ်ၵႄးၼမ်ႉသႃႈ လႆလေႃႇလဵင်ႉသႂ်ႇၼႂ်းတိူၵ်ႇလွၵ်း ၼႃး ႁိမ်းတူၼ်းလုၵ်ႈလွႆလၢၼ်းလူင်ၼၼ်ႉမႃး ၵူႊပၢၼ်ပၢၼ်ယူႇ။
ၽၢႆၼမ်ႉသႃႈ ဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈဢဝ်ႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ဢမ်ႇၵမ်ႉငၢမ်ႇၵၼ်တင်း ႁႅင်းၼမ်ႉလႆလေႃႇ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းၽူၼ်လႄႈ လႆႈၵူၼ်ႇပင်းၶၢတ်ႇယၢတ်ႇၵႂႃႇၵူႊ ပီႊသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈႁၢမ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႇ တႃႇႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၼႃး မႃးၵူႊပီႊယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ဢွင်ႈတီႈတေၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ

တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸွမ် သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် တဵင်ၼမ်ႉလေႃႇလႆ တႃႇပွၼ်ႈ သွမ်လဵင်ႉလူတိူၵ်ႇၼႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈ တီႈၸေႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သေ ႁဵတ်းၶူဝ် ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတူႈ တႃႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-08-2023 ၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 -08-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼၼ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19-08-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ‌ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 /23 -08-2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၼၼ်ႉၸွႆႈဢဝ်သၢႆး သိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18-08-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၽၢႆတပ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း၊...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်း/ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်း/ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28/31-07-2023 ၼႂ်းသွင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...