News

News

Tuesday
September, 26

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း

Featured in:

January 10,2020
By – SSPP/ SSA
ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-06.01.2020 ယၢမ်း 11:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 2:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ဝၼ်းထီႉ – 06.01.2020

ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၸုမ်းၵုင်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႇ၊ ၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸုမ်းလွႆႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸုမ်းမိူင်းလိူၼ်း(မိူင်းၵၢဝ်လူင်)၊ ၸုမ်းမိူင်းဝူၺ်း၊ ၸုမ်း မိူင်းယႆ၊ ၸုမ်းသႅဝ်ဝီ၊ ၸုမ်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၵေးသီး၊ ၸုမ်းမိူင်းသူႈ၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈသေႃႉ၊ ၸုမ်းမိူင်းၼွင်၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး(ၵ)၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး(ၶ) ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း လႆႈတေႇလဵၼ်ႈၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၵၼ် တေႇဢဝ်ၼႂ်း ဝၼ်းထီႉ-06.01.2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ-08.01.2020 ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်(3)ဝၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ဝၼ်းထီႉ – 06.01.2020

ယိူင်းဢၢၼ်းပၢင်လဵၼ်ႈၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ပွၵ်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇတင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်း(SSPP/ SSA) မီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်သေ တႃႇႁႂ်ႈႁူမ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႂႃႇၼႆယူႇ။
ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁူမ်ႈသဵင်ႈမီး(315)ၵေႃႉသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈ ထီႉ(1)ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶူၼ်ႉၶႆႈၼႄ ပိုၼ်း
လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆးၵႂႃႇယူႇ။

ပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ဝၼ်းထီႉ – 06.01.2020

ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ထီႉ(1) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA လႆႈသိုပ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄပိူင်ၵၢၼ်လၢႆးၵၢၼ်ပႃႇတီႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးၵူႈတီႈတီႈ ပေႃးတေမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တေၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေ ၶိုင်ပွင်ၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။
ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-08.01.2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10:45 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း လႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီၵၼ် တီႈႁူင်းႁေႃးလူင် ၼွင်ငိုၼ်းၵႂႃႇသေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်း(SSPP/ SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ၸႂ်ႉၸၢႆႇၵႃႈၸရိၵ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးပႆ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၸမ်(300)သႅၼ်ပျႃး ယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

 ယူႇတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798 ) တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)သေ လႆႈ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-06-2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...