News

News

Saturday
May, 18

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း

Featured in:

January 10,2020
By – SSPP/ SSA
ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-06.01.2020 ယၢမ်း 11:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 2:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ဝၼ်းထီႉ – 06.01.2020

ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၸုမ်းၵုင်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႇ၊ ၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸုမ်းလွႆႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸုမ်းမိူင်းလိူၼ်း(မိူင်းၵၢဝ်လူင်)၊ ၸုမ်းမိူင်းဝူၺ်း၊ ၸုမ်း မိူင်းယႆ၊ ၸုမ်းသႅဝ်ဝီ၊ ၸုမ်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၵေးသီး၊ ၸုမ်းမိူင်းသူႈ၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈသေႃႉ၊ ၸုမ်းမိူင်းၼွင်၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး(ၵ)၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး(ၶ) ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း လႆႈတေႇလဵၼ်ႈၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၵၼ် တေႇဢဝ်ၼႂ်း ဝၼ်းထီႉ-06.01.2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ-08.01.2020 ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်(3)ဝၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ဝၼ်းထီႉ – 06.01.2020

ယိူင်းဢၢၼ်းပၢင်လဵၼ်ႈၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ပွၵ်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇတင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်း(SSPP/ SSA) မီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်သေ တႃႇႁႂ်ႈႁူမ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႂႃႇၼႆယူႇ။
ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁူမ်ႈသဵင်ႈမီး(315)ၵေႃႉသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈ ထီႉ(1)ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶူၼ်ႉၶႆႈၼႄ ပိုၼ်း
လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆးၵႂႃႇယူႇ။

ပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ဝၼ်းထီႉ – 06.01.2020

ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ထီႉ(1) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA လႆႈသိုပ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄပိူင်ၵၢၼ်လၢႆးၵၢၼ်ပႃႇတီႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးၵူႈတီႈတီႈ ပေႃးတေမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တေၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေ ၶိုင်ပွင်ၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။
ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-08.01.2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10:45 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း လႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီၵၼ် တီႈႁူင်းႁေႃးလူင် ၼွင်ငိုၼ်းၵႂႃႇသေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်း(SSPP/ SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ၸႂ်ႉၸၢႆႇၵႃႈၸရိၵ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးပႆ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၸမ်(300)သႅၼ်ပျႃး ယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း...

SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (989) ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(9) သေ မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၊...

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ( SNLD) ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်(PNLO) နှင့် တအာင်းတပ်မတော် PSLF/TNLA တို့မှ...

https://ssppssa.org/2024/04/%e1%80%95%e1%80%a1%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9d%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%bd%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bc-3/ #shanstatearmy #SSPPinfo #ရှမ်းပြည်တပ်မတေည်နေ့