News

News

Sunday
March, 3

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း

Featured in:

January 10,2020
By – SSPP/ SSA
ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-06.01.2020 ယၢမ်း 11:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 2:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ဝၼ်းထီႉ – 06.01.2020

ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၸုမ်းၵုင်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႇ၊ ၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸုမ်းလွႆႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸုမ်းမိူင်းလိူၼ်း(မိူင်းၵၢဝ်လူင်)၊ ၸုမ်းမိူင်းဝူၺ်း၊ ၸုမ်း မိူင်းယႆ၊ ၸုမ်းသႅဝ်ဝီ၊ ၸုမ်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၵေးသီး၊ ၸုမ်းမိူင်းသူႈ၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈသေႃႉ၊ ၸုမ်းမိူင်းၼွင်၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး(ၵ)၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး(ၶ) ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း လႆႈတေႇလဵၼ်ႈၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၵၼ် တေႇဢဝ်ၼႂ်း ဝၼ်းထီႉ-06.01.2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ-08.01.2020 ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်(3)ဝၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ဝၼ်းထီႉ – 06.01.2020

ယိူင်းဢၢၼ်းပၢင်လဵၼ်ႈၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ပွၵ်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇတင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်း(SSPP/ SSA) မီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်သေ တႃႇႁႂ်ႈႁူမ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႂႃႇၼႆယူႇ။
ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁူမ်ႈသဵင်ႈမီး(315)ၵေႃႉသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈ ထီႉ(1)ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶူၼ်ႉၶႆႈၼႄ ပိုၼ်း
လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆးၵႂႃႇယူႇ။

ပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ဝၼ်းထီႉ – 06.01.2020

ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ထီႉ(1) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA လႆႈသိုပ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄပိူင်ၵၢၼ်လၢႆးၵၢၼ်ပႃႇတီႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးၵူႈတီႈတီႈ ပေႃးတေမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တေၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေ ၶိုင်ပွင်ၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။
ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-08.01.2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10:45 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်(14)ၸုမ်း လႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီၵၼ် တီႈႁူင်းႁေႃးလူင် ၼွင်ငိုၼ်းၵႂႃႇသေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်း(SSPP/ SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ၸႂ်ႉၸၢႆႇၵႃႈၸရိၵ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးပႆ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၸမ်(300)သႅၼ်ပျႃး ယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...