News

News

Tuesday
April, 23

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ် ပီႊ 2019 ၼီႊ

December 31,2019
By – SSPP/ SSA
ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 31 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်း 10:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSP/ SSA) ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ် ပီႊ 2019 ၼီႊ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 29 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ် တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 31 ဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း(3)ဝၼ်းသေ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ မေႃသွၼ်ၸၢႆးလႄႈယိင်း ၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈ(107)ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။
ပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ် ပီႊ 2019 ၼီႊ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ပီႊသုတ်းလႄႈ မေႃသွၼ်းၸၢႆးလႄႈယိင်း ၸိူဝ်း ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼပ်ႉသၢင်ႈထတ်းသၢင် လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႊသေဢမ်ႇၵႃး လႆႈႁူမ်ႈ ၵၼ်ၼပ်ႉသၢင်ႈပႃးငဝ်းလၢႆးပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇတင်းငဝ်းလၢႆးႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ လွၵ်းလၢႆးပူင်သွၼ်၊ တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ပိင်ႇၺႃႇတၢင်းမေႃၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ သုင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။
လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ တႃႇ သူၼ်းတုမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး၊ တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်တႆး(SSPP/ SSA)


ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 31 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ်/ ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(2) ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ်သေ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသင်ႇပၼ်ႁႅင်း ၸႂ် မေႃသွၼ်ၵႂႃႇယူႇ။
ၸၢႆးႁိၼ်သႅင် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႇပီႊ 2014 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1,3,5,8) ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶပ်ႉၶပ်ႉ တၢမ်းတၢမ်းသေ ဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ် ၸၢႆးယိင်း ဢၼ်လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉမီးယူႇမွၵ်ႈ(107)ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉမေႃသွၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလမ်ၵေႃႈ ပႃးဝႆႉမွၵ်ႈ(10)ၵေႃႉပၢႆ။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈလူင်မူႉ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင် ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပိင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵေး သီးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸွႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ်မႃးယူႇၶႃႈ။ ပၢင်ၵုမ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်း မႃးၶၢဝ်းတၢင်း(3)ဝၼ်းသေ မေႃသွၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၼပ်ႉသၢင်ႈတီႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ တီႈယူပ်ႈယွမ်း၊ တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈလႄႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တႃႇမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ” ၼႆ ယူႇ။
ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 31 ဝၼ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:00 မူင်းၼႆႉ ၸုမ်းမေႃသွၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) တေမီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ 2020 ၼီႊၵႂႃႇယူႇ။
ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1,3,5,8) ဢၼ်လႆႈတေႇပိုတ်ႇမႃးၼႂ်းပီႊ 2016 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ မီးဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆး၊ ယၢင်းလမ်၊ လႃးႁူႇ၊ မႅၼ်း၊ ၶၢင်၊ လွႆ(ပလွင်ႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပေႃႇတေၶိုတ်းၸၼ်ႉထၢၼ်ႈသုင်မႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၽေႃႇၼႄတူဝ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2)

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင် ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2) ၼႂ်းပီႊ ( 2024)ၼီႊ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...