News

News

Thursday
September, 28

ၵေႃလိၵ္ႈလၢႆးလႄႈၾိင္ႈငႄႈတႆး ထုင္ႉမိူင္းယဵၼ္လႄႈၵူၼ္းလူင္ငဝ္ႈငုၼ္း SSPP/SSA ထူပ္းၵၼ္

ၶၢဝ္ႇ- SSPP info
18 December 2019

ၵေႃႇလိၵ္ႈလၢႆးလႄႈၾိင္ႈငႄႈတႆး ထုင္ႉမိူင္းယဵၼ္ ဢိၵ္ႇပႃးေပႃႈမႄႈၵူၼ္းမိူင္း ဢဵၼ္ႁႅင္းၸမ္ ပၢၵ္ႇ ၶိုၼ္ႈၼႃႈထူပ္း ၵူၼ္းလူင္ငဝ္ႈငုၼ္းပႃႇတီႇမႂ္ႇသုင္ၸိုင္ႈတႆး တပ္ႉသိုၵ္းၸိုင္ႈတႆး တီႈပၢင္သဝ္း ဝၢၼ္ႈႁႆး တူင္ႇဝဵင္းၵေးသီး ၸိုင္ႈတႆးပြတ္းၸၢၼ္း။

ဝၼ္းထီႉ 13.12.2019 ၼၼ္ႉ ေပႃႈမႄႈၵူၼ္းမိူင္း လႄႈၵေႃလိၵ္ႈလၢႆး ထုင္ႉမိူင္းယဵၼ္ ဢဵၼ္ႁႅင္းႁိမ္း 100 ပၢႆ လႆႈၽႅဝ္ႁြတ္ႈတီႈငဝ္ႈငုၼ္းပႃႇတီႇမႂ္ႇသုင္ၸိုင္ႈတႆး တပ္ႉသိုၵ္းၸိုင္ႈတႆးလႄႈ ၵူၼ္းလူင္ငဝ္ႈ ငုၼ္း SSPP/SSA ဢြၼ္ၵၼ္ႁူမ္ၸူမ္းႁပ္ႉတြၼ္ႈၶၢမ္ႇၶႅၵ္ႇလႄႈ ၵူၼ္းၼုမ္ႇထုင္ႉမိူင္းယဵၼ္ ဢဝ္တၢင္း ၵႃႈပၼ္မႂ္ႇ၊ တၢင္းၵႃႈလၢႆးၶႅၼ္ႉလႄႈႁြင္ႉၵႂၢမ္းမူၼ္ႈမၼ္းၵၼ္ၵႂႃႇယူႇယဝ္ႉ။

ဝၼ္းထီႉ 14.12.2019 ယၢမ္း ၵၢင္ၼႂ္ 0900 မူင္းၼၼ္ႉ ၸြမ္သိုၵ္းလူင္ ၸဝ္ႈသိူဝ္ထႅၼ္ ၽူႈၼမ္းၼႃႈ(1) ဢြၼ္ႁူဝ္ ၵူၼ္းလူင္ငဝ္ႈငုၼ္းပႃႇတီႇမႂ္ႇသုင္ၸိုင္ႈတႆး တပ္ႉသိုၵ္းၸိုင္ႈတႆး ထူပ္းေပႃႈမႄႈၵူၼ္းမိူင္း ထုင္ႇမိူင္းယဵၼ္ သပ္းလႅင္းၼႄ ငဝ္းလၢႆးၵၢၼ္မိူင္း ပူၼ္ႉမႃး၊ ယၢမ္းလဵဝ္ လႄႈမိူဝ္းၼႃႈ ၸိူဝ္းၼႆႉေသ တၢင္တူဝ္ေပႃႈမႄႈၵူၼ္းမိူင္း ထုင္ႉမိူင္းယဵၼ္ၵေႃႈ တၢင္ႇၼႄ ငဝ္းလၢႆးၼႂ္းပိုၼ္ႉတီႈယူႇသဝ္း မီးလြင္ႈ ဢမ္ႇၼိမ္သဝ္း ၸိူဝ္းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...