News

News

Tuesday
September, 26

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလႄႈလုၵ်ႈတပ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇမႄႈထဝ်ႈ သႅင်ၶမ်းလီ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

24 October 2019

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလႄႈလုၵ်ႈတပ်ႉ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ မႄႈထဝ်ႈလူင် သႅင်ၶမ်းလီ တီႈလုမ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး တူင်ႇဝဵင်းၵေႇသီႇ ၸိုင်ႈတႆးၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 23.10.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05:30 မူင်းတေႃႇယၢမ်း 11:30မူင်းၼၼ်ႉ ပၢင်းသင်ၶႃႉၸဝ်ႈ တၢင်ႇဢၼေႇၵၸႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ သိုပ်ႇၸတ်ႊတႃႇ ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵေႇ(100)  ၵေႃႉ၊ ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ17:35 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁွင်ႉၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး၊ ယၢမ်း 19:30 မူင်းၼၼ်ႉ မႄႈထဝ်ႈလူင် လႄႈလုၵ်ႈလၢၼ် ၸပ်းတဵၼ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇသေ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းလႄႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ လုၵ်ႈတပ်ႉၼႂ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ယွၼ်း သူးပၼ် မႄႈထဝ်ႈလူင် သႅင်ၶမ်းလီ “ႁႂ်ႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ယူႇၸွမ်းလုၵ်ႈလၢၼ် လိၼ် ၵႂႃႇႁိုင်ၶၢဝ်းယၢဝ်း သေၵမ်း”ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇမႄႈထဝ်ႈလူင် သႅင်ၶမ်းလီၼႆႉ မီးၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ မိူၼ် ၼင်ႇ ၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ၊ ၼၢင်းၼၢင်း၊ ဢူးလၢႆး၊ ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်း၊ ၸၢႆးသႃႇဢွင်ႇ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ သေ ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈ ႁႅင်းသၢမ်ႁႅင်းလႄႈ ၸုမ်းတိုၵ်ႉႁႅင်းၶဝ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတွႆႇတိုင်ႈ လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈ ၸႂ်ပၼ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃး တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈဢဝ်တၢင်းၵႃႈ ၸၢႆးယိင်းပၢၼ်မႂ်ႇ မႃးၼႄၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...