News

News

Tuesday
September, 26

ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢႆႁူင်း ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်

October 16,2019

By သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 14 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢႆႁုင်း(ႁွင်ႉ)လုင်းၸၢႆးၽေႇတၢၼ်း ဢႃႇယူႉ(74)ၶူပ်ႇ ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ယႃဢမ်ႇၶႅၼ်း ၸိုၼ်ႈလႆႈသေ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၼိဝ်ႉ၊ ဢိူင်ႇၼႃး ၵေႃႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊ 1962 ၼီႊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢႆႁုင်း(ႁွင်ႉ)ၸၢႆးၽေႇတၢၼ်း လႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၽၢတ်ႇ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းသေ လႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈ တႆး ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႉႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး(SSIA) တေႃႇထိုင်ပေႃးၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်မႃး တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) မိူဝ်ႈပီႊ 1964 ၼီႊ သေဢမ်ႇၵႃး ထိုင်ပၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႇပူၵ်းတင်ႈပဵၼ်မႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး(SSPP) မိူဝ်ႈပီႊ 1971 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသိုပ်ႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်မႃး ၶပ်ႉၶပ်ႉတၢမ်းတၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢႆႁုင်းၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်သေ မိူဝ်ႈပီႊ 1989 ၼီႊ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) လႆႈဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇဢွၼ်ႁူဝ်(7)ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈပႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2006 ၼီႊၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ဢႃႇယူႉပၢႆးယူႇလီလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉယၢႆႉမႃးလႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢႆႁုင်း လႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁိူၼ်းဝႆႉသေတႃႉ ၼမ်ႉၸႂ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၼမ်ႉၸႂ် ႁၵ်ႉသႃၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇႁူင်ႈႁၢႆပိူင်ႈပၢႆႈမႃးလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈတၢင်ႇၽိုၼ် ၵိုၵ်းပိုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇတင်းပိုၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...