News

News

Wednesday
February, 28

ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢႆႁူင်း ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်

October 16,2019

By သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 14 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢႆႁုင်း(ႁွင်ႉ)လုင်းၸၢႆးၽေႇတၢၼ်း ဢႃႇယူႉ(74)ၶူပ်ႇ ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ယႃဢမ်ႇၶႅၼ်း ၸိုၼ်ႈလႆႈသေ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၼိဝ်ႉ၊ ဢိူင်ႇၼႃး ၵေႃႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊ 1962 ၼီႊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢႆႁုင်း(ႁွင်ႉ)ၸၢႆးၽေႇတၢၼ်း လႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၽၢတ်ႇ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းသေ လႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈ တႆး ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႉႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး(SSIA) တေႃႇထိုင်ပေႃးၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်မႃး တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) မိူဝ်ႈပီႊ 1964 ၼီႊ သေဢမ်ႇၵႃး ထိုင်ပၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႇပူၵ်းတင်ႈပဵၼ်မႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး(SSPP) မိူဝ်ႈပီႊ 1971 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသိုပ်ႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်မႃး ၶပ်ႉၶပ်ႉတၢမ်းတၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢႆႁုင်းၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်သေ မိူဝ်ႈပီႊ 1989 ၼီႊ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) လႆႈဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇဢွၼ်ႁူဝ်(7)ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈပႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2006 ၼီႊၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ဢႃႇယူႉပၢႆးယူႇလီလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉယၢႆႉမႃးလႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢႆႁုင်း လႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁိူၼ်းဝႆႉသေတႃႉ ၼမ်ႉၸႂ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၼမ်ႉၸႂ် ႁၵ်ႉသႃၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇႁူင်ႈႁၢႆပိူင်ႈပၢႆႈမႃးလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈတၢင်ႇၽိုၼ် ၵိုၵ်းပိုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇတင်းပိုၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉ PNO ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ PNO သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် သေ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...