News

News

Sunday
October, 1

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်ၼမ်ႉၼႃးၵၼ်သေ ၽိတ်းမေႃးပေႃႉႁူဝ်ၵၼ်တႅၵ်ႇ

October 17,2019

By – SSPP/ SSA

ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်းၼၼ်ႉ လုင်းဢွင်ႇပီး ဢႃႇယူႉ(62)ၶူပ်ႇလႄႈ လုင်းၵျေႃႇ ဢႃႇယူႉ(48)ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသိမ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၸေႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈၽိတ်းမေႃးထဵင်ထွင် ႁိမ်ၵၼ်ဢဝ်ၼမ်ႉၼႃးသေ ပေႃႉထုပ်ႉႁူဝ်ၵၼ်တႅၵ်ႇ ၼႆယူႇ။

မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈလုင်းဢွင်ႇပီး ၵႂႃႇတူၺ်းၼမ်ႉၼႃးတီႈႁူဝ်ၽၢႆ ၼႂ်းၼႃးလုင်းၵျေႃႇ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသိမ်ႇ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ(5)ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇၼၼ်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးထဵင်ထွင်ၵၼ် တင်းလုင်းၵျေႃႇ လူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းႁိမ်ၵၼ်ၼမ်ႉၼႃးၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈလႆႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၼၼ်ႉ လုင်းၵျေႃႇ လႆႈဢဝ်ၶွၼ်ႉမႆႉသၢင်း တၢင်းယၢဝ်းမီး(1)သွၵ်ႇပၢႆ ပေႃႉ ထုပ်ႉသႂ်ႇႁူဝ်လုင်းဢွင်ႇပီး တႅၵ်ႇလိူတ်ႇၵႂႃႇသေ ၸၢႆးၶမ်းၽိတ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၵျေႃႇ လႆႈ ၵႂႃႇႁၼ်ႁၢမ်ႈသီးပၢင်ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၵႂႃႇႁၢမ်ႈသိမ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၶမ်းၽိတ်ႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်လုင်းဢွင်ႇပီး ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်းလုင်းၵျေႃႇလႄႈ ၼႅတ်ႈသိမ်းဢဝ်ၽႃႉသေ လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းၼႃး လႅၼ်ႈဢႅၼ်ႇမိူဝ်းလၢတ်ႈႁူဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသိမ်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။ လုင်းဢွင်ႇပီး ၵေႃႉဢၼ်ႁူဝ်တႅၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းလုင်းယုင်း ဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႇသိမ်ႇ ၼႆယူႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈဢမူႉၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ(SSPP/ SSA) ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ တေႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၵေႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...