News

News

Thursday
September, 28

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (4) လႆႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉၼႃးႁႅင်ႈ သုမ်းၽၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ

October 17,2019

By – SSPP/ SSA

ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၼမ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၼိမ်းလႄႈ ၼမ်ႉၼႃးၵွင်းသပ်ႉပေႇ ႁႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း မွၵ်ႈ(12)ၵေႃႉဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈပူင်းထုၼ် မွၵ်ႈ(5) ၵေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) လႆႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉၼႃးႁႅင်ႈ သုမ်းၽၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ(25) တၢင်ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ယွၼ်ႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမီးလွင်ႈပိၼ်ႈၽိူၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ ၼမ်ႉၼႃးႁႅင်ႈလၢႆတီႈလၢႆတၢင်းဝႆႉယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း Regency လႄႈ KS( ကျော်စံ) ၶၢႆပၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၵႃႈၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ

SSPP/SSA  02.10.2021 မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ( 2 )ဝၼ်း လိူၼ် October 2021 လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း Regency လႄႈ KS (ကျော်စံ) တေတေႇၶၢႆပၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇသေတၢင်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်ႇႁွင်ႇၼႆႉ။ လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း Agency လႄႈ KS...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

သုၼ်ၵၢင်ယေးငိုၼ်း ( ဗဟိုဘဏ် ) ဝႃႈတေပိၵ်ႉဢိုတ်း ယေးငိုၼ်း တႃႇ 9 ဝၼ်း

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 17 ဝၼ်းတေႃႇ 25 ဝၼ်း လိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ ပီႊ 2021 ၼႆႉ တႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းတေပိၵ်ႉဢိုတ်းယေး ငိုၼ်းၼႆ ယူႇတီႈ သုၼ်ၵၢင်ယေးငိုၼ်း ( ဗဟိုဘဏ်...