News

News

Thursday
September, 28

ၽၢႆႇတပ်ႉလႄႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

September 3, 2019

By – sspp info

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-3.9.2019 ၼႆႉ တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(999)လႄႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း(47)ၵေႃႉ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း မၢႆ(9/10)တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇယူႇ။

ၼႂ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈၸၢႆးၸိူဝ်းၵိၼ်ယႃႈ(15)ၵေႃႉ ဢႃႇယူႉ (19)ၶူပ်ႇ တေႃႇ ဢႃႇယူႇ(66)ၶူပ်ႇသေ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁဵၼ်လႄႈ ဝၢၼ်ႈလူင်တွင်း၊ ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉလိၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈႁၢႆးသႅင်၊ လွႆယွႆး၊ ဝၢၼ်ႈၶႃႈၶဵဝ်၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈမေႃႈ၊ ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈႁူင်း မူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)တမ်းဝၢင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၵူႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း ၵူႈၼႃႈတီႈတေလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၵႂႃႇ၊ၵူၼ်းၸိူဝ်းတီႉၺွပ်းလႆႈမႃးၼၼ်ႉ တေဝႆႉပိူင်လူင်ပၼ်ပိုၼ်းႁူႉၽွၼ်းၸႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသူႇ၊သမ်း၊ ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်း သူႇသမ်း ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၸူးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး လႄႈ မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းၼမ်

 2021-09-17 ssppssa တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈမႄႈဢၢႆႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႈၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉပၢႆႉလႅၼ်လိၼ်ထႆးၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်​​သေ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 11 လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...