News

News

Thursday
September, 28

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ Computer ၸုပ်ႈထီႉ(2)ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA

ၶၢဝ်ႇ- SSPP info

September(14)

ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း(Computer) ၸုပ်ႈထီႉ(2) လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်တဵမ်သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ လူင်လိုဝ်ႈပၢင်ၵႂႃႇ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် Computer ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေႇသီႇ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဝၼ်းထီႉ 14.09.2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 02:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽုင်းႁၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈလူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉၶွမ်း(Computer)၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ပႃႉထုၼ်း တၢင်တူဝ် ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ဝႃႈ“ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ မၼ်းတေ မေႃတင်းမူတ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈ တႃႇသိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၵိုတ်းတင်းၼမ်၊ လူဝ်ႇလႆႈသိုပ်ႇၶတ်း ၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း၊ ယႃႇၵူဝ်ၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်းလႅဝ်၊ တေလႆႈႁတ်းၸၢမ်းႁတ်းႁဵတ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း Software လႄႈ Hardware ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုဝ်ႉဢဝ်လႆႈထႅင်ႈယူႇ၊ ပေႃးႁဝ်းၵူဝ်ၶိူင်ႈႁဝ်းလႅဝ်ၵေႃႈ ႁဝ်းတေဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇမေႃၼၼ်ႉယဝ်ႉ”ၼႆ ပၼ် ႁႅင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် Computer ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽုင်းႁၢၼ်ၵေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလူပ်းလင်ဝႃႈ“ဢၼ် ႁဝ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ႁဝ်းလူင်းပၢင်သွၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ် ၵပ်းသၢၼ်(Network)ႁဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းၶၢတ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလိုမ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ တေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတေႃႇထဝ်ႈတေႃႇတၢႆလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းမီးၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇသေၵမ်း”ဝႃႈၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း (Computer)ၼႆႉ လႆႈဢဝ်ၽႃႇသႃႇ(7)ၽႃႇသႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ Hardware, Microsoft Word, Microsoft Publisher, Microsoft Excel, Copier&Printer, လၢႆးမႄး/လၢႆး ၵုမ်းထိင်းၶွမ်း, Adobe Photoshop လၢႆးတိုတ်ႉၸၼ်ႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးမေႃသွၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလွင်ႈ ၶွမ်း(Computer) (6)ၵေႃႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပူင်သွၼ်ပၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်တဵမ်တဵမ်၊ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူႈတပ်ႉၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်(48)ၵေႃႉသေ လူင်း လိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo20/09/2023ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 13)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.06.2023 ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (13) မေႃသွၼ် တႃႇတေပူင်သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (SSYCBC) လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ...