News

News

Saturday
May, 18

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ Computer ၸုပ်ႈထီႉ(2)ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA

ၶၢဝ်ႇ- SSPP info

September(14)

ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း(Computer) ၸုပ်ႈထီႉ(2) လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်တဵမ်သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ လူင်လိုဝ်ႈပၢင်ၵႂႃႇ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် Computer ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေႇသီႇ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဝၼ်းထီႉ 14.09.2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 02:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽုင်းႁၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈလူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉၶွမ်း(Computer)၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ပႃႉထုၼ်း တၢင်တူဝ် ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ဝႃႈ“ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ မၼ်းတေ မေႃတင်းမူတ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈ တႃႇသိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၵိုတ်းတင်းၼမ်၊ လူဝ်ႇလႆႈသိုပ်ႇၶတ်း ၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း၊ ယႃႇၵူဝ်ၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်းလႅဝ်၊ တေလႆႈႁတ်းၸၢမ်းႁတ်းႁဵတ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း Software လႄႈ Hardware ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုဝ်ႉဢဝ်လႆႈထႅင်ႈယူႇ၊ ပေႃးႁဝ်းၵူဝ်ၶိူင်ႈႁဝ်းလႅဝ်ၵေႃႈ ႁဝ်းတေဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇမေႃၼၼ်ႉယဝ်ႉ”ၼႆ ပၼ် ႁႅင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် Computer ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽုင်းႁၢၼ်ၵေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလူပ်းလင်ဝႃႈ“ဢၼ် ႁဝ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ႁဝ်းလူင်းပၢင်သွၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ် ၵပ်းသၢၼ်(Network)ႁဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းၶၢတ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလိုမ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ တေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတေႃႇထဝ်ႈတေႃႇတၢႆလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းမီးၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇသေၵမ်း”ဝႃႈၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း (Computer)ၼႆႉ လႆႈဢဝ်ၽႃႇသႃႇ(7)ၽႃႇသႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ Hardware, Microsoft Word, Microsoft Publisher, Microsoft Excel, Copier&Printer, လၢႆးမႄး/လၢႆး ၵုမ်းထိင်းၶွမ်း, Adobe Photoshop လၢႆးတိုတ်ႉၸၼ်ႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးမေႃသွၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလွင်ႈ ၶွမ်း(Computer) (6)ၵေႃႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပူင်သွၼ်ပၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်တဵမ်တဵမ်၊ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူႈတပ်ႉၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်(48)ၵေႃႉသေ လူင်း လိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပဵၼ်မႃး ပွႆးလူင်းပၢင် သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မေႇ 9...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆရာ/ဆရာမ မွမ်းမံသင်တန်းပြုလုပ်

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ဌာနချုပ်၌ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆရာ/ဆ ရာမ မွမ်းမံသင်တန်းကို ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား/သူ (၁၇၂) ဦး တက်ရောက် သင်ယူနေပါသည်။ အဆိုပါ...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ လိူၼ်မေႇ 12 ဝၼ်း...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...