News

News

Thursday
September, 28

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉသီႇပေႃႉ ၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ သၼ်လွႆၶိူဝ်း

2019 August(19)

By- ႁိူၼ်းၶႃး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆဢိူင်ႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း သၽႃႇဝႃႉ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ၼိူဝ်သၼ်လွႆၶိူဝ်း ဢၼ်တၢင်းသုင်မီး(6000)ထတ်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 17.8.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 0930 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမၢဝ်းၶိူဝ်းႁၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼွင်ႈၵေႃႈ၊ သီႇထွၵ်ႈ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵူၼ်း (43)ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၾိင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၸိူဝ်းယူႇၼိူဝ်သၼ်လွႆၶိူဝ်းသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃး သၽႃႇဝႃႉၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃၸွမ်းသၼ်လွႆလႄႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃးတီႈလွႆၵွင်းထၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမွၼ်း သၼ်လွႆၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။

မီးယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ လႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈတွင်ႈ ထၢမ် ၸိူဝ်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသေတႃႉ ၾိင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ တိုၼ်းၶႂ်ႈသွတ်ႇႁူႉသွတ်ႇႁၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉ မီးတႄႉလႄႈ ၵူၼ်းတီႈတူင်ႈၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈယူႇၵိၼ်ၵူၼ်းယူႇၸွမ်းသၼ်လွႆ ၵူၼ်းသၼ်လွႆၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈယူႇ ၵိၼ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်းတီႈတူင်ႈၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်သၽႃႇဝႃႉၵူၼ်းၼုမ်ႇယဝ်ႉၼႆ ထတ်းသၢင်မႅၼ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo24/09/2023 ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပေႃးတေၸမ်ၸႂ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈၵၢင်း ယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွင်ႇလႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၼႂ်းပီႊ...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈၸမ်ၸႂ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းလႄႈတႃႇတေၵၢင်းယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22/23-07-2023 ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...