News

News

Tuesday
July, 16

ၶၢဝ်ႇပွႆးတိုၵ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

August 6,2019

By – SSPP/ SSA

ဢိင်ၼိူဝ်ေၶႃႈတႅပ်းတတ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)မီးႄလႈ ၸွမ်းၼင်ႇေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၽၢႆႇတပ်ႉ၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မီးၼၼ်ႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈတွၼ်ႈလိၼ် ဢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸုိင်ႈ တႆး(SSPP/ SSA) တူင်ႉၼိုင်ယိုၼ်းထိုင်လႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႄတႇတမ်းၽႅၼ် တူင်ႉၼုိင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵူတ်ႇယဵဝ်ႈ၊ တီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်၊ မူၼ်ႉႄမးပၢႆးတူဝ်ပၢႆးၸႂ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈမႃးယူႇ။

မႅၼ်ႈၽွင်းတပ်ႉတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ(SSPP/ SSA) လူင်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈေၸႈဝဵင်း မၢႆ(1)ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းယူႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ(127)ႄလႈ ၶမယ(523) ငႃးသိုၵ်း 2 သၢႆသိုၵ်း ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ပျႍႇႁႃႇတၢင်ႉယၢၼ်း တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ(ရမၶ)လႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်း ၵၼ်တီႈၵုင်းလွႆ ေၵႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼႃးပဵင်း ၸုမ်း(2)ႄလႈ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ဝႅတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူဝ်မင်း ေၸႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်းၼၼ်ႉမႃး ဝၼ်းလဵဝ်(2)ပွၵ်ႈယူႇ။ ပၢင်တိုၵ်းႄတႇၶၢဝ်းယၢမ်း 2:30 မူင်း ေတႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း 5:15 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင်ပၢင်တိုၵ်းမီးမွၵ်ႈ(2:45)မူင်း ယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လတ်းထိူၼ်ႇၶဝ်ႈၸူး တပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၼႂ်းထိူၼ်ႇႄလႈ ၸင်ႇလႆႈမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တိုၵ်းေတႃးၵၼ် ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉေၵႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၶွၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၸႅၵ်ႇ ပဵၼ်သၢႆသိုၵ်း(4)သၢႆသိုၵ်းေသ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼွင်ၶမ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉပၢတ်ႈ၊ ၼႃႈတီႈၶွပ်ႈလႅၼ် လွႆ ေၸး၊ တပ်ႉၵွင်ႈလူင် ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ(50)ပၢႆ တူင်ႉၼုိင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼွင်ၽႆႇ၊ ၼႃႈတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်မိူင်း ေၸႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈေသ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းေတႃႇၵၼ် လူၺ်ႈၵၢၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်...

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP/SSA နှင့် TNLA တို့ ၃ နေရာ တိုက်ပွဲအတွင်း နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကျဆုံးမှုရှိ

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အခြေချတပ်စွဲထားသည့် စခန်းများကို တအာင်း လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA က ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာမှ အပြန်လှန် တိုက်ခိုက် မှု...

ပၢင်တိုၵ်း SSPP/SSA တင်း TNLA – 3 ဢွင်ႈတီႈ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃ ၽၢႆႇၸၢၼ်း တၢင်းၵႃးလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 7 လၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉ TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းပႂ်ႉၵိၵ်ႉ SSPP/SSA လႄႈ သွင်ႇၽၢႆႇလႆႈတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

“ကျောက်မဲမြို့နယ်နှင့် သီပေါမြို့နယ်အတွင်း TNLA တပ်မှ SSPP တပ်ကို ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်မှုရှိ” ဆိုသည့်...

ယနေ့ ဇွန်လိုင်လ ၅ ရက် ညနေ ၅:၂၅ အချိန်မှာ SSPPInfo Facebook Page မှ "ကျောက်မဲမြို့နယ်နှင့် သီပေါမြို့နယ်အတွင်း TNLA တပ်မှ SSPP တပ်ကို...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းၸၢၼ်း

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵေႃႉ သိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...