News

News

Friday
September, 29

ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆႉ တိုၼ်းဝႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်လူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA

2019 August (19)

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(4) SSPP/SSA ႁဵတ်းၵၢၼ်ထိင်းသိမ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်လူင်သေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းလၵ်ႉၽၼ်းထိူဝ်လိူဝ်ႈမႆႉၶၢႆ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 18.8.2019 ယၢမ်း 08:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်သိုၵ်း ၸၢႆးၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸေႈဝဵင်း မၢႆ(10) 7ၵေႃႉသေ ၵႂႃႇတီႉမတ်ႉၵူၼ်းလၵ်ႉၽၼ်းထိူဝ်လိူဝ်ႈမႆႉၶၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းႁုင်း(ၶူဝ်ႉၶႃႉ) ဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း ၼၼ်ႉလႆႈတီႉၺွပ်း ၸၢႆးၵမ်ႇ ဢႃႇယူႉ(20)ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်းႁုင်း၊ ၸၢႆးလၢဝ် ဢႃႇယူႉ(21)ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈ ၵွင်းႁုင်း၊ ၸၢႆးပီး ဢႃႇယူႉ(28)ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်းႁုင်း၊ သၢင်ႇမူး ဢႃႇယူႉ(41)ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်းႁုင်း ၶဝ်(4)ၵေႃႉၼႆႉ ၵွပ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လၵ်းမၢႆ ထိင်းသိမ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆႉ လႄႈလႆႈတီႉၺွပ်းဢဝ်သႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင်ဝႆႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်မီးၼၼ်ႉ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇယူႇ ယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းၵမ် ယိုၼ်းထိုင်လႆႈၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၶႅပ်းဝႂ်တီႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ-1 လႄႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈ ငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၸိုင် တိုၼ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၽၼ်းထိူဝ်လိူဝ်ႈမႆႉ လႃးလႃးၼႆ တႅပ်းတတ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆႉၼႆႉ တေလႆႈထိင်းဝႆႉၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တေလႆႈမီးၽႅၼ် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတူၼ်ႈမႆႉ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼႆၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸီႉၸမ်ႈပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...