News

News

Tuesday
September, 26

ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသွမ်ႈၼႃး

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

August 31, 2019

ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသွမ်ႈၼႃး ယွၼ်ႉၽူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်း ၼမ်ႉႁႅင်ႈလႄႈ ၵႃႈဢၼ်ဝၢၼ်ႇဝႆႉၵေႃႈ ဢႃႇယုပူၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းထီႉ 30.8.2019 ၼႆႉ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ SSPP info ဝႃႈ“ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်း မူင်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း တႃႇၼႃး(9)တူင်ႈ၊ ၽၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ (11)တၢင် ဢမ်ႇလႆႈသွမ်ႈ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်သွမ်ႈယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉလဵင်ႉၼႃးလႄႈ ၼႂ်းလွၵ်းၼႃး လိၼ်တႅၵ်ႇၶၢပ်ႇ ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၸႂ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တႃႇႁဵတ်းၼႃးၼႂ်းပီႊၼႆႉတႄႉတႄႉ”ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃးဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈသွမ်ႈၼၼ်ႉ 1-လုင်းလူႇ ၽၼ်းၶၢဝ်ႈဝၢၼ်ႇ(3)တၢင်ၶႂၢႆး ဢႃႇ ယုၵႃႈလႆႈ(50)ဝၼ်း၊ 2-လုင်းၵေႇဢုတ်ႉ ၾၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ(1)တၢင် ဢႃႇယုၵႃႈလႆႈ(60)ဝၼ်း၊ 3-လုင်း သူၺ်ႇထုၼ်း ၾၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ(1)တၢင် ဢႃႇယုၵႃႈလႆႈ(73)ဝၼ်း၊ 4- ၸၢႆးမွင်ႇ ၾၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ(1)ၶႂၢႆး ဢႃႇယုၵႃႈလႆႈ(74)ဝၼ်း၊ 5- လုင်းဢွင်ႇၶမ်း ၾၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ(3)ၶႂၢႆး ဢႃႇယုၵႃႈလႆႈ(76)ဝၼ်း၊ ႖-ၸၢႆး လွတ်ႈ ၾၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ(1)တၢင် ဢႃႇယုၵႃႈလႆႈ(70)ဝၼ်း၊ 7- လုင်းထုၼ်း ၾၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ(1)တၢင် ဢႃႇယုၵႃႈလႆႈ(68)ဝၼ်း၊ 8-ၼၢႆးမျႃႉ ၾၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ(1)တၢင်ႇ ဢႃႇယုၵႃႈလႆႈ(64)ဝၼ်း၊ 9- ၸၢႆးမူၼ်း ၾၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ(1)တၢင် ဢႃႇယုၵႃႈလႆႈ(58)ဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇၸၢင်ႈသွမ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(26) ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(5)SSPP/SSAယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း Regency လႄႈ KS( ကျော်စံ) ၶၢႆပၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၵႃႈၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ

SSPP/SSA  02.10.2021 မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ( 2 )ဝၼ်း လိူၼ် October 2021 လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း Regency လႄႈ KS (ကျော်စံ) တေတေႇၶၢႆပၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇသေတၢင်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်ႇႁွင်ႇၼႆႉ။ လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း Agency လႄႈ KS...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

သုၼ်ၵၢင်ယေးငိုၼ်း ( ဗဟိုဘဏ် ) ဝႃႈတေပိၵ်ႉဢိုတ်း ယေးငိုၼ်း တႃႇ 9 ဝၼ်း

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 17 ဝၼ်းတေႃႇ 25 ဝၼ်း လိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ ပီႊ 2021 ၼႆႉ တႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းတေပိၵ်ႉဢိုတ်းယေး ငိုၼ်းၼႆ ယူႇတီႈ သုၼ်ၵၢင်ယေးငိုၼ်း ( ဗဟိုဘဏ်...