News

News

Sunday
May, 19

သၢႆသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ သၢႆသိုၵ်းၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းေၸႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

August 6,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

Source; Tai Tang Yan

ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2: 00 မူင်း ေတႃႇထိုင် ယၢမ်း 3:30 မူင်းၼႆႉ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ သၢႆသိုၵ်းၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၽဵဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸုိင်ႈ တႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈေလႃႇႁိုၵ်ႉၽိုတ်ႉၺႃးၵၼ်ေသ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးပဵင်း(ပွၵ်ႉၸၢၼ်း) ဢိူင်ႇႁူဝ်မင်း ေၸႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

သၢႆသုိၵ်းတူင်ႉၼိုင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ(127)ႄလႈ ၶမယ(523) လႆႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈလူင်သိူဝ် ဢၼ်မီးၼႂ်းေၵႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈႁူဝ်မင်းႄလႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၽႆႇၼၼ်ႉေသ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်မႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(36)ၼၼ်ႉႄလႈ  သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းေၵႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼႃးပဵင်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ဝႅတ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း(2)ၸူဝ်ႈမူင်းၸမ်ၸမ် လွင်ႈမၢတ်ႈၸဵပ်းလူႉတၢႆ တင်းသွင်ၽၢႆႇၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇေၶႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းၸၼ်ႉေၸႈမိူင်း(Biliteral Ceasefire Agreement)မီး ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈႄလႈ သွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း...

SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (989) ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(9) သေ မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၊...

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ( SNLD) ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်(PNLO) နှင့် တအာင်းတပ်မတော် PSLF/TNLA တို့မှ...

https://ssppssa.org/2024/04/%e1%80%95%e1%80%a1%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9d%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%bd%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bc-3/ #shanstatearmy #SSPPinfo #ရှမ်းပြည်တပ်မတေည်နေ့