News

News

Monday
June, 17

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸတ်းပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်

Featured in:

ၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019 July (26)

ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပဵၼ်လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်သေ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈ မိူင်းၶေႇ။

ဝၼ်းထီႉ 25.7.2019 ယၢမ်း12:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႁၢၼ် ၼုမ်ႇသႅင် ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (9) SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၸုမ်းပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင် SSPP/SSA (13)ၵေႃႉ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး(21) ၵေႃႉ၊ ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တပ်ႈၸုမ်း(701)RCSS (20)ၵေႃႉ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်(54)ၵေႃႉ သေ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ယၢမ်း 14:00 မူင်းတေႃႇ ယၢမ်း 16:30 မူင်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ယဝ်ႉ ယၢမ်း 17:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီၵၼ်လႄႈမီး ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၵိၼ်ၵုမ်းၸွမ်း (126)ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇပႃးၸုမ်း ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇမႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းသေ ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ် ဢုင်ႇၸိင်ႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်း(15) SSPP/SSA လႆႈမွၵ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ“ဢမ်ႇမုင်ႈမွင်းသေ လႆႈမႃးၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈထႅင်ႈႁႅင်း လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တိူဝ်းလိူဝ်မႃးလႄႈ ငိၼ်းၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ဢဝ်မုၼ် ဢမ်ႇသုတ်း ဢမ်ႇသဵင်ႈ မိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႆႉလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆၵႂႃႇၼမ်ၼမ်”ၼႆသေ ယၢမ်း 18:30 မူင်းၼၼ်ႉ တူင်ႉတၵ်ႉသူင်ႇသင်ႇၵၼ်သေ ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်ႇလီၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ သၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၼႆႉ ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆ ၵမ်းသေတႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၸုမ်းသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈမိူဝ်ႇသႂ်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉၵိၼ်

SSPP/SSA 07.10.2021 ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်ယူႇတင်းၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ယႃမိူဝ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07-10-2021 ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉသေ လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉၼႂ်းယွင်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးသီမူၼ်ႇ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(73)ပီႊတဵမ်

February,7.2020 By – SSPP/ SSA ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈငဝ်ႈငႃႇ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ပီႊ 1947 ၼီႊၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ၵူႊပီႊပီႊၼႆၸိုင် တႆးၵူႈၵေႃႉတႆးၵူႈတီႈ၊  မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢတ်ႇမႂ်ႇ တီႈတၢတ်ႇလူင်ႁၢႆးပႃး

February,5.2020 By – SSPP/ SSA ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ

August 12,2019 By – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်း တေႃႇထိုင် 9 မူင်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း(Headquater’s Computer Department )လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ...