News

News

Wednesday
April, 24

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈၵဵပ်းၵၢင်ၸႂ် လွၵ်းလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ႁႃၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢိူင်ႇ

SSPP/SSA
2019 July(7)

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(25) SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တၢင်ႇၽူႈ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်သီႇထွၵ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 6.7.2019 ယၢမ်း(10:00)ၵၢင်ၼႂ် တေႃႇယၢမ်း(04:00)မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်း၊ ဢိူင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ဢွၼ် ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တၢင်ႇၽူႈၵွၼ်း ဢိူင်ႇ၊ မီးၽူႈၶၢမ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ(9)ၵေႃႉ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇ လႆႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸဵမ်ယိင်းၸဵမ်ၸၢႆး(789)ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ လုင်းၵႃႇလိင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႈ လႆႈမၢႆဝၢၵ်ႈ(285)ဝၢၵ်ႈ လႆႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ လုင်းသႃႇဢေး ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူၵ်း လႆႈမၢႆဝၢၵ်ႈ(227)ဝၢၵ်ႈ လႆႈၼမ်ထီႉ(2)ပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်း ဢိူင်ႇ၊ ပဵၼ်မၢႆထွၼ်(2)ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇ တႃႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တၢင်ႇၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼႆႉသေ လုင်းၵႃႇလိင်ႇၵေႃႉထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၽူႈၸတ်း ၵၢၼ်ဢိူင်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ“ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ မိူၼ်လၢႆးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ႁဵတ်း ၼၼ်ႉယူႇ၊ မီးပုင်းၵဝ်ႈပုင်း ၶႃႈတႄႉဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇတူၺ်း၊ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်လိူၵ်ႈတၢင်ႇၶႃႈ ႁဝ်းလႄႈ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈတေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵႂႃႇယူႇ၊ သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ဢမ်ႇၵိုင်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းတေထွႆတူဝ်လီလီၵူၺ်း”လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆယူႇ။

လွင်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဝၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်း၊ ဢိူင်ႇၼႆႉ တီႈၼႂ်းပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၼႄဝႃႈ “ၸူဝ်ႈၶူပ်ႇ(ဢႃႇယူႉ)ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇၼႆႉ တႄႇႁႅၵ်ႈဝၼ်း လိူၼ်၊ ပီႊ ဢၼ်လိူၵ်ႈတၢင်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇသေ ပေႃးၸူဝ်ႈၶူပ်ႇ(ဢႃႇယူႉ)တဵမ် ၼိုင်ႈပီႊယဝ်ႉ တေလႆႈၶိုၼ်းလိူၵ်ႈၵဵပ်းထႅင်ႈ”ၼႆယူႇယဝ်ႉ။၊

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...