News

News

Wednesday
April, 24

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၽေးၾႆး

SSPP/SSA

2019 July(30)

ၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(4)SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းၽေးၾႆးမႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 29.7.2019 ယၢမ်း 12:21 မူင်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် ၵျႃႇလူး တၢင်ႇတူဝ်ၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (10) ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(4) SSPP/SSA လူင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ၊ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ တႃႇၼႃႈႁိူၼ်းလုင်ႈထုၼ်း+ပႃႈယိင်းၸၢမ်ႇ ၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ ဢၼ် ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈႁိူၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.7.2019 ၽွင်ႈၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၵႂႃႇၵၢၼ် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်ၼၼ်ႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ် သၢင်ႉငိုၼ်း(342,000)ပျႃး ယူႇယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ မေႃႈတၢၼ်ႇ(3)လုၵ်ႈ၊ မေႃႈၶၢင်(1)လုၵ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႇၶဝ်ႈ(10)ဝႂ်၊ ဝၢၼ်ႈၽၵ်း(10) ဝႂ်၊ ၸေႃႉဢွၼ်ႇ(12)လူင်ႇ၊ ၸေႃႉၵွၼ်ႉၽၵ်း(2)လူင်ႇ၊ ငွႆးၼမ်ႉဢုၼ်ႇ(1)လုၵ်ႈ၊ တဝ်ႈထၢတ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ (2)တဝ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈယိုဝ်ႉ(10)ဝႂ်၊ ပၢၼ်ႉယိုဝ်ႉ(1)ဢၼ်၊ ပုင်းၼမ်ႉ(1)ၵူႈ၊ ဢၢင်ႇလူင်(1)လုၵ်ႈ၊ မေႃတွင်း(1) လုၵ်ႈ၊ ႁႆၶဝ်ႈ(1)လုၵ်ႈ၊ ၵဵင်း(1)လူင်ႇ၊ ၵွၵ်းၵိၼ်ၼမ်ႉ(4)လုၵ်ႈ၊ မွၵ်ႇမေႃႈၼမ်ႉ(3)တဝ်ႈ၊ ၽိူၼ်သွမ်းတေႃႇ လႄႈဝၢၼ်ႇတၢင်ႇသွမ်း(1)ၸုမ်ႇ၊ ၵွၵ်းၽၢၼ်ႇ(1)ၸုမ်ႇ၊ ယူးပတ်း(3)ၵၢၼ်ႈ၊ ၽႃႈႁူမ်ႇ(4)ၽိုၼ်၊ ၽႃႈသိူဝ် (4)ၽိုၼ်၊ ၽႃႈၵၢင်ယုင်း(3)လူင်ႇ၊ မွၼ်ႁူဝ်(6)လုၵ်ႈ၊ သၢတ်ႇၵေႃႇ(4)ၽိုၼ်၊ လႅမ်ႈၾႆး(2)ဢၼ်၊ ၶူၵ်ႉ(1) လုၵ်ႈ၊ ၶႅပ်းသႅင်လႅတ်ႇလႄႈဢွမ်ပေႇထီႇ(1)ၸုမ်ႇလႄႈၶဝ်ႈသၢၼ်(4)ပွတ်း လီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ႁိူၼ်းလုင်းထုၼ်း+ပႃႈယိင်းၸၢမ်ႇၼႆႉ မီးလုၵ်ႈ(3)ၵေႃႉ ယူႇႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်ႁိူၼ်းသုင်ယူင်ႉမႆႉ မုင်းလဵၵ်း၊ ၵင်ႈၽၢၵ်ႈ၊ သိူဝ်ႇၽၢၵ်ႈ ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇသွတ်ႉလႄႈ ၾႆးလၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...