News

News

Thursday
September, 28

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၽေးၾႆး

SSPP/SSA

2019 July(30)

ၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(4)SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းၽေးၾႆးမႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 29.7.2019 ယၢမ်း 12:21 မူင်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် ၵျႃႇလူး တၢင်ႇတူဝ်ၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (10) ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(4) SSPP/SSA လူင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ၊ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ တႃႇၼႃႈႁိူၼ်းလုင်ႈထုၼ်း+ပႃႈယိင်းၸၢမ်ႇ ၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ ဢၼ် ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈႁိူၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.7.2019 ၽွင်ႈၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၵႂႃႇၵၢၼ် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်ၼၼ်ႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ် သၢင်ႉငိုၼ်း(342,000)ပျႃး ယူႇယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ မေႃႈတၢၼ်ႇ(3)လုၵ်ႈ၊ မေႃႈၶၢင်(1)လုၵ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႇၶဝ်ႈ(10)ဝႂ်၊ ဝၢၼ်ႈၽၵ်း(10) ဝႂ်၊ ၸေႃႉဢွၼ်ႇ(12)လူင်ႇ၊ ၸေႃႉၵွၼ်ႉၽၵ်း(2)လူင်ႇ၊ ငွႆးၼမ်ႉဢုၼ်ႇ(1)လုၵ်ႈ၊ တဝ်ႈထၢတ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ (2)တဝ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈယိုဝ်ႉ(10)ဝႂ်၊ ပၢၼ်ႉယိုဝ်ႉ(1)ဢၼ်၊ ပုင်းၼမ်ႉ(1)ၵူႈ၊ ဢၢင်ႇလူင်(1)လုၵ်ႈ၊ မေႃတွင်း(1) လုၵ်ႈ၊ ႁႆၶဝ်ႈ(1)လုၵ်ႈ၊ ၵဵင်း(1)လူင်ႇ၊ ၵွၵ်းၵိၼ်ၼမ်ႉ(4)လုၵ်ႈ၊ မွၵ်ႇမေႃႈၼမ်ႉ(3)တဝ်ႈ၊ ၽိူၼ်သွမ်းတေႃႇ လႄႈဝၢၼ်ႇတၢင်ႇသွမ်း(1)ၸုမ်ႇ၊ ၵွၵ်းၽၢၼ်ႇ(1)ၸုမ်ႇ၊ ယူးပတ်း(3)ၵၢၼ်ႈ၊ ၽႃႈႁူမ်ႇ(4)ၽိုၼ်၊ ၽႃႈသိူဝ် (4)ၽိုၼ်၊ ၽႃႈၵၢင်ယုင်း(3)လူင်ႇ၊ မွၼ်ႁူဝ်(6)လုၵ်ႈ၊ သၢတ်ႇၵေႃႇ(4)ၽိုၼ်၊ လႅမ်ႈၾႆး(2)ဢၼ်၊ ၶူၵ်ႉ(1) လုၵ်ႈ၊ ၶႅပ်းသႅင်လႅတ်ႇလႄႈဢွမ်ပေႇထီႇ(1)ၸုမ်ႇလႄႈၶဝ်ႈသၢၼ်(4)ပွတ်း လီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ႁိူၼ်းလုင်းထုၼ်း+ပႃႈယိင်းၸၢမ်ႇၼႆႉ မီးလုၵ်ႈ(3)ၵေႃႉ ယူႇႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်ႁိူၼ်းသုင်ယူင်ႉမႆႉ မုင်းလဵၵ်း၊ ၵင်ႈၽၢၵ်ႈ၊ သိူဝ်ႇၽၢၵ်ႈ ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇသွတ်ႉလႄႈ ၾႆးလၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

SSPPInfo27-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27-09-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(16)ၵေႃႉ...

ၸုမ်းၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo27/09/2023 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ငိုၼ်း တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လႆႈဢွၼ် ၵၼ်လူင်း...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇSSPP/SSA ဢွၼ် ႁူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႄးသိူဝ်ႇတၢင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

SSPPInfo26-09-2023 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႃႇၼႆလႄႈ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo25/09/2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢႇပၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

SSPPInfo25-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ24-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)ၵေႃႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတေႃႉသၢႆးသိူဝ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo24-09-2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(7)ၵေႃႉထေႃႈ(1) လမ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတၢင်ႇသၢႆးသိူဝ်ႇသၢႆး...