News

News

Sunday
October, 1

ၸွႆႈထႅမ်ပပ်ႉႁဵၼ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်ႁႅင်း ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA

2019 July(30)

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီး ၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူင်းၸႅၵ်ႇပၼ်ပပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈၼွင်မူၼ်း ဢိူင်ႇ(19)ဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 27.7.2019 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးလမ် တၢင်တူဝ်ၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်း မၢႆ(12) SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၸႅၵ်ႇ ပၼ်ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၸၼ်ႉငဝ်ႈ(32)ပပ်ႉ၊ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ(12)ပပ်ႉ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း(44)ၵေႃႉ တီႈႁူင်း ႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈၼွင်မူၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မီးမေႃသွၼ်ၸၢႆး(3)ၵေႃႉ ပူင်သွၼ်သေ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး(26)ၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ယိင်း(18)ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ လႆႈတမ်း ဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ပူၵ်းပွင်ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၵႃႈၼင်ႇယိုၼ်းထိုင် ႁူႉ/ငိၼ်း လႆႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်းႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူဝ်တေႃႇတိၼ်သေ ပူၵ်းပွင်ၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး/ယိင်း(600)ၵေႃႉပၢႆ ၸိူဝ်းဢူႈမႄႈမီးတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ဢၢပ်ႈပၼ်တီႈမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် SSPP/SSA သေ ၸွႆႈထႅမ်ပူၵ်းပွင်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် တီႈပၢင်သဝ်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA(ဝၢၼ်ႈႁႆး) တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ မီးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo20/09/2023ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 13)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.06.2023 ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (13) မေႃသွၼ် တႃႇတေပူင်သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (SSYCBC) လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ...