News

News

Tuesday
September, 26

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918)SSPP/SSA

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA

2019 July (27)

တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918)လႄႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) SSPP/SSA ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသူႇ/ သမ်း/ ၵိၼ်/ ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ လိူဝ်တိူဝ်းၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼႂ်းတူင်ႇၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဝၼ်းထီႉ 26.7.2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း(702) တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918) ဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇတပ်ႉ၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝၢၼ်ႈ/ ၸုမ်း/ ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမၢႆ(3)၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(7)သေ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇတွင်ႁဵဝ်း ၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(7)SSPP/SSA လႄႈဢိူင်ႇၼွင်ဢႅပ်း ၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(3)SSPP/SSA တီႉလႆႈၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်(4)ၵေႃႉ(ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း)၊ ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းသူႇ/ သမ်း/ ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် (4)ၵေႃႉ(ၸၢႆး) ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်သႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ  ၼႂ်းၼႃႈတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918)ၵူၺ်းဢမ်ႇ ၵႃး တူင်ႇသိုပ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၵွင်ႉၵၢႆႇၵႂႃႇမီးတီႈလႂ်ၵေႃႈ တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈတီႉၺွပ်းၸွမ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမၵ်းတတ်း ၼႃႈတီႈသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵေႃႇမတီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝၼ်းထီႉ 25.7.2019 ၼၼ်ႉ ၵူႈၼႃႈတီႈ တိုၼ်းတေလႆႈတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတီႉၺွပ်းလႆႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးမီးၼၼ်ႉ တေတႅပ်းတတ်းတြႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းၽိတ်း ၼၵ်း/မဝ် ၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသူႇ၊သမ်း၊ ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်း သူႇသမ်း ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၸူးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး လႄႈ မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းၼမ်

 2021-09-17 ssppssa တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈမႄႈဢၢႆႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႈၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉပၢႆႉလႅၼ်လိၼ်ထႆးၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်​​သေ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 11 လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...