News

News

Tuesday
September, 26

ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019 July(23)

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄ တူဝ် ပိူင်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇ ထတ်းတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 19.7.2019 ယၢမ်း(15:00)မူင်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(9) ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၽၢႆႇတပ်ႉ တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(999) သေ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပူၵ်ႇ ဢိူင်ႇ ပႃႇၵၢင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ တီႈၸၢႆးပၢင်ႇ ဢႃႇယူႉ (36)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈမႄႈ လုင်းၼူၵ်ႉ+ပႃႈမၢတ်ႈ တီႈယူႇၼွင်ယႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပုင်ႇၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼၼ်ႉ (977)မဵတ်ႉလႄႈၶိူင်ႈသူႇယႃႈမႃႉလႄႈၶိူင်ႈသူႇယႃႈလမ်သေ လႆႈဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်မီး ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 21.7.2019 ၵေႃႉမတီႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10)SSPP/SSA လႄႈတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၸေႈဝဵင်း ၵႂႃႇၵူတ်ႇ ထတ်းတီႉၺွပ်း လုင်းသေႃးၼ ဢႃႇယူႉ(43)ၶူပ်ႇ ဢူႈမႄႈ ၶိင်းမျႃႉ+ၼၢႆးမၼ်ႈ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶၢႆယႃႈမႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇလၵ်းထၢၼ်လႄႈလွင်ႈယွမ်းႁပ်ႉ ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်မီးယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼႃႈတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918)SSPP/SSA လႄႈၼႃႈတီႈၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၵေႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉလႄႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်း၊ ဢိူင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်း ၵမ်ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသူႇ၊သမ်း၊ ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်း သူႇသမ်း ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၸူးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး လႄႈ မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းၼမ်

 2021-09-17 ssppssa တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈမႄႈဢၢႆႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႈၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉပၢႆႉလႅၼ်လိၼ်ထႆးၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်​​သေ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 11 လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...