News

News

Sunday
May, 19

လုၵ်ႈလၢင်းၸွၼ်ႉဝၢင်းတီႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ

SSPP/SSA
2019 July(8)

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(17)SSPP/SSA တီႇတၢင်း၊ ၸွၼ်ႉ ဝၢင်းၵျွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇ ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 8.7.2019 ယၢမ်း(06:00)မူင်းတေႃႇယၢမ်း(07:30)မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(17) SSPP/SSA ၸၢႆးၶမ်းလူႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း(8)ၵေႃႉ ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇ တီႈတၢင်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးပဵင်းလႄႈဝၢၼ်ႈသႃႇလူင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသႃႇလူင် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉ တူႈ။

ယၢမ်း(07:30)မူင်းတေႃႇယၢမ်း(09:30)မူင်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ႁၢၼ် ၸၢႆးသႃႇဢွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်း (6)ၵေႃႉ ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇ ၸွၼ်ႉဝၢင်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသႃႇလူင် ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ။

တီႈၼႂ်းပိူင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတပ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈတိုၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ“တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢူႈပဵၼ်မႄႈတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း၊ ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ပေႃးငဝ်းလၢႆးပၼ်ၸိုင် တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႅဝ်ႁွတ်ႈ တီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တိုၼ်းတေလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ”ဝႃႈၼႆယူႇ ယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း...

SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (989) ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(9) သေ မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၊...