News

News

Thursday
September, 28

ယွၼ်ႉဝႆႉဝၢင်းသေၸႂ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇလႄႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်း

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA

2019 July(29)

ယွၼ်ႉဢမ်ႇမေႃဝႆႉဝၢင်း ႁႂ်ႈတူၵ်းမႅၼ်ႈလႄႈ လုၵ်ႉတီႈၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ(ၾႆးသူဝ်ႇလႃႇ)ၼၼ်ႉသေ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ ဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 28.7.2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လုင်းထုၼ်း+ပႃႈယိင်းၸၢမ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇတီႈႁိူၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈႁူတ်းၾႆးလႄႈ ထိုင်ယၢမ်း 13:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးၸင်ႇမွတ်ႇ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈလႄႈ ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်သုမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း(80)သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းလုင်းထုၼ်း+ပႃႈယိင်းၸၢမ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းသုင်ယူင်ႉမႆႉ မုင်းလဵၵ်း၊ ၵင်ႈၽၢၵ်ႈ၊ သိူဝ်ႇၽၢၵ်ႈ ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇသွတ်ႉလႄႈ ၾႆးလၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ လုင်းထုၼ်း+ပႃႈယိင်းၸၢမ်ႇၼႆႉ မီးလုၵ်ႈလၢင်း(3)ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈမႃးလႄႈ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၾႆးသႅင် လႅတ်ႇသေတႆႈၾႆး၊ ၸိူဝ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၸၼ်ႉသေၸႂ်ႉႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ၸႂ်ႉတူႈယဵၼ်၊ ၽတ်ႉလူမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ႁဵတ်းလႆႈမႃးသေ ၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၸၼ်ႉႁႂ်ႈၸႂ်ႉႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးၾႆး လႅင်းၸိူင်ႉပိူၼ်ႈၵေႃႈ သိုဝ်ႉၸႂ်ႉသိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်းမႃးၵူႈဝၢၼ်ႈ ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...