News

News

Sunday
October, 1

ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလီ ၼမ်ႉလၼ်ႈ-မိူင်းၶိူဝ်း

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019 July(21)

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ (19)ၵျွင်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းၶိူဝ်း-ၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးSSPP/SSA လူႇတၢၼ်းတွပ်ႇၵုင်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းၵႆ(10)လၵ်း လႆႈလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလိူဝ်ႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 21.7.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်(6)မူင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ(19)ၵျွင်း ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈ ၼမ်ႉႁူးၵျွင်းလူင် သေ သုတ်ႇထမ်းဝၢၼ်းပရိၵ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလွတ်ႈၽေး၊ ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈၶဵၼ်ၵူႈယိူင်ႈ လုၵ်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈတေႃႇထိုင် မူၺ်ႇတေႃႇမိူင်းၶိူဝ်း သင်ႇၶႃႇလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပႂ်ႉႁပ်ႉလူႇတၢၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ဝၼ်း ပႃႇသၵ်း၊ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလိူဝ်ႇ၊ တီႈမိူင်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉပၢႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈမႅတ်ႉတႃႇသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈသေ သဵၼ်ႈတၢင်းလုၵ်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ လတ်းၽၢၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်း သႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈဢုင်းသီး၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် တေႃႇထိုင် ဝၢၼ်ႈၼႃးလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းႁႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၼႆလႄႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁဵတ်းပဵၼ်ငဝ်ႈတႃႇၼ သဵၼ်ႈတၢင်း၊ ၵုမ်ႇမၼီႇသၢမ်လႅင်းၶမ်း ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 21.5.2019 တေႃႇ ဝၼ်းထီႉ 20.7.2019 ၼႆႉယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ငိုၼ်းသဵင်ႈ-60,405,000 သႅၼ်ပျႃး၊ ပဵၼ်သဵၼ်ႈ တၢင်းသိူဝ်ႇသၢႆးၵျၢမ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...