News

News

Friday
September, 29

ပၢင်ပွႆးထပၼႃႇထၢတ်ႈၵႅဝ်ႈ သွၼ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019-July(15)

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးထႃႇပၼႃႇ ထၢတ်ႈၵႅဝ်ႈ တီႈ ဝိႁၢရ်ႇပၢင်ၵွၵ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 14.7.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ(4:00)မူင်း တေႃႇယၢမ်း(6:00)မူင်းၼၼ်ႉ သင်ႇၶႃႉၸဝ်ႈ(5) ဝိႁၢရ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝိႁၢရ်ႇဝၢၼ်ႈလူင်ၼမ်ႉမႃႉ၊ ဝိႁၢရ်ႇမွၵ်ႇတွင်း၊ ဝိႁၢရ်ႇပၢင်ႁုင်း၊ ဝိႁၢရ်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ လႄႈဝိႁၢရ်ႇပၢင်ၵွၵ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေ ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈ ဝဵင်းမၢႆ(10) SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ပၢင်ပွႆးထႃႇပၼႃႇထၢတ်ႈၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်သွၼ်း ႁဵတ်းတီႈဝိႁၢရ်ႇပၢင်ၵွၵ်ႇ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းၶိုၼ်ႈလူႇတၢၼ်း 100 ၵေႃႉပၢႆ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၽြႃးဢွင်ႇပေႉမၢၼ်ႇမႃႇၼၢတ်ႈ လုင်းပၢၼ်းဢွင်ႇ လၢႆးၶႃး ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႆႈတႄႇသွၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ဝၼ်းထီႉ 1.6.2019 တင်းသုင်(12)ပေႇ၊ တင်း ယႂ်ႇ(9)ပေႇ ယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ၊ လီႇသူႇ ၊ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ႇတေႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပီႊမႂ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 30-01-2023 ပဵၼ်ဝၼ်းပီႊမႂ်ႇပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇ လႄႈ ပီႈၼွင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လီႇသူႇ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၼ်း ၼႆသေ ယူႇတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ ၊ လီႇသူႇ ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးသူႇၸႂ်းႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ႇတေႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...