News

News

Thursday
September, 28

ပၢင်တိုၵ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019 July(21)

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉ၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႉထတ်း တိုၵ်းၽဵဝ်ႈၵူၼ်းသူႇ၊ သမ်း၊ ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႃႈတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (918)SSPP/SSA ၵေႈၵၢင်ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 11.7.2019 ယူႇတီႈၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 918 ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလုၵ်ႈတပ်ႉ ဢိၵ်ႇ ပႃးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၵေႃႉ ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းပၢင်ၼိုင်ႈယူႇ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ ၸႂ်သေ တေၶႂ်ႈတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ တိုၼ်းတေလႆႈၽၢင်ႉယူႇ၊ ဢၼ်ဢဝ်လၢႆးႁၢႆႉသေတွပ်ႇတႅၼ်း ၵေႃႈမီး”ဝႃႈၼႆ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ လႆႈၸႅတ်ႈယဵဝ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈ ၵၢၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဢႅပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ“ဢၼ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လီတႄႉတႄႉ၊ တေႃႈလဵဝ်ဝၢၼ်ႈပေႃးယဵၼ်ယဝ်ႉ မၢင်းၸိူဝ်းၵေႃႈထုၵ်ႇၺွပ်းၵႂႃႇ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ၵေႃႈတိုၵ်ႉပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉယူႇ၊ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတေပႃးၵၼ်လူႉမူတ်းယဝ်ႉ၊ မၢင်တီႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႈမေႃၵိၼ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီၵူဝ်တႄႉတႄႉ”ဝႃႈၼႆ။

တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သေ ဢမ်ႇၵႃးၼႃႈ တီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 918 ၵူၺ်း၊ ၵူႈၼႃႈတီႈၸိူဝ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယိုၼ်းထိုင်လႆႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေတိုၵ်းၽဵဝ်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်တမ်းဝၢင်းမီး ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇၼႆ ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း SSPP/SSA ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသူႇ၊သမ်း၊ ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်း သူႇသမ်း ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၸူးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး လႄႈ မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းၼမ်

 2021-09-17 ssppssa တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈမႄႈဢၢႆႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႈၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉပၢႆႉလႅၼ်လိၼ်ထႆးၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်​​သေ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 11 လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...