News

News

Thursday
September, 28

တေၺွပ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်AA (4)ၵေႃႉ ဢမ်ႇၺွပ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇထၢမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်း

ႁၢဝ်းၶမ်း(ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ)
2019 July(11)

တႃႇတေၺွပ်းဢမ်ႇၺွပ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉရၶႅင်ႇAA(4)ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇဢဝ်ၵူတ်ႉမၢႆမီႈ လွင်ႈတိုၵ်း ၽဵဝ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ႁႃလိူင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ) ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းဝႃႈ လူဝ်ႇထၢမ်တီႈၵေႃႇမသိၼ်ႇငမ်းယဵၼ်(NRPC)ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်းတေတဵမ်ထူၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉႁၢၼ် တီႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵူတ်ႉမၢႆ ၅၂(က)ၼၼ်ႉ တၢင်ႇႁႃလိူင်ႈ ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉ(AA) ၸွမ်ႁၢၼ် ထုၼ်းမျၢတ်ႉၼၢႆႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် တွၵ်ႇတႃႇၺူဝ်ႇ ထုၼ်းဢွင်ႇ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵျေႃႇႁၢၼ်ႇလႄႈ ၽူႈမီးသုၼ်ႇလႆႈလၢတ်ႈ ၶၢႆႇသုၵ်ႉၶ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ)လႆႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ် တီႈၵၢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵွပ်ႈသင်လႄႈၶဝ်ႁဵတ်း၊ ၽႂ်ၸႂ်ႉႁဵတ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ လွင်ႈတၢင်ႇႁႃလိူင်ႈတီႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် (AA)ၼၼ်ႉ ၸင်ႇပေႃႇမီးမႃးယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵႅမ်တပ်ႉႁၢၼ် တီႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး မိူင်းရၶႅင်ႇ တၢင်ႇႁႃလိူင်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်(AA) 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ သေ ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းတပ်ႉ(AA) ၶၢႆႇသုၶ ဝႃႈ“ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်ႇႁႃလိူင်ႈၵၢၼ်၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးၼိူဝ်ၽိူၼ်ငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်ၼမ်ႉၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၽႆးၽၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢၼ်တေမႃးတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉယူႇ၊ ဢၼ်တၢင်ႇႁႃလိူင်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ရၶႅင်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇႁဝ်း မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်ႇႁႃလိူင်ႈၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇႁဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ဢူးမွင်ႇမွင်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးရၶႅင်ႇၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈသိူဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢီႇယႃႇဝတီႇဝႃႈ “တႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေမႃးတီႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၽႂ်တေပၼ်လႆႈလွင်ႈလပ်ႉလွင်း၊ ပေႃးမႃး တီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင် တေႁဵတ်းႁိုဝ်ဢုပ်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ မီးပၼ်ႁႃဝႆႉယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈမီးသုၼ်ႇလႆႈလၢတ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ) ဢၼ်တၢင်ႇႁႃလိူင် ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းတူၵ်းလိုၼ်းၵွၼ်ႇ တီႈတႄႉမၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၶဝ်ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိမ်းတပ်ႉႁၢၼ် တီႈဝဵင်းမျွၵ်ႉ ဢူးၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်ႇႁႃလိူင်ႈၵမ်းလဵဝ်ႇၵွၼ်ႇ”ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...