News

News

Thursday
February, 22

SSPP/SSA ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ် တွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019 Jun (2)

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈသင် လူင်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုတ်ႉတီႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၽႂ်မၼ်း။
ဝၼ်းထီႉ 29.5.2019 တေႃႇဝၼ်းထီႉ 31.5.2019 ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 999 လႆႈပၼ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၼႂ်းၵေႃႇမတီႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(17) ဢွၼ်ႁူဝ်တဵင်ၽၢႆ ၼမ်ႉၵၢင်ၶုမ်ႈ ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်၊ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်(1)လၵ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ် ဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း(22)လင်ၼၼ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉပႃးတႃႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶမ်း ဢၼ်မီး လင်ႁိူၼ်း(84)လင်ၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။


ဝၼ်းထီႉ 1.6.2019 ယၢမ်း(07:00)ၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(17) တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA သေ ဢွၼ်ႁူဝ်ပူၵ်းသဝ်ႁူင်းႁဵၼ်းမႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ် ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉ တူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။
ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႈၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း(4)လင် ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပႃးတီႈဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်၊ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ် ၵၢၼ်ႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇဝႃႈၼႆ။


ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ“ပေႃးၽၵ်းတူ ႁူင်းႁဵၼ်းဢိုတ်းၵေႃႈ ၽၵ်းတူၶွၵ်ႈၶင်ပိုတ်ႇ၊ ပေႃးၽၵ်းတူႁူင်းႁဵၼ်းပိုတ်ႇ ၽၵ်းတူၶွၵ်ႈၶင်ဢိုတ်းယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းႁၵ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ႁၵ်းလုင်ႈလၢင်း”ၼႆ ၵဵဝ်ႇ ၵပ်းၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၼႆႉၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝႆႉပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ လမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (07:00)မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း (15:00) မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈ/လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈသႅၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း တီႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ (18) ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ဝုတ်ႉထုငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း ၼႂ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်း

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်း လႄႈ ထူင်ၸေး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16/02/2024...