News

News

Tuesday
September, 26

SSPP/SSA ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ် တွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019 Jun (2)

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈသင် လူင်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုတ်ႉတီႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၽႂ်မၼ်း။
ဝၼ်းထီႉ 29.5.2019 တေႃႇဝၼ်းထီႉ 31.5.2019 ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 999 လႆႈပၼ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၼႂ်းၵေႃႇမတီႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(17) ဢွၼ်ႁူဝ်တဵင်ၽၢႆ ၼမ်ႉၵၢင်ၶုမ်ႈ ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်၊ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်(1)လၵ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ် ဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း(22)လင်ၼၼ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉပႃးတႃႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶမ်း ဢၼ်မီး လင်ႁိူၼ်း(84)လင်ၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။


ဝၼ်းထီႉ 1.6.2019 ယၢမ်း(07:00)ၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(17) တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA သေ ဢွၼ်ႁူဝ်ပူၵ်းသဝ်ႁူင်းႁဵၼ်းမႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ် ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉ တူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။
ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႈၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း(4)လင် ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပႃးတီႈဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်၊ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ် ၵၢၼ်ႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇဝႃႈၼႆ။


ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ“ပေႃးၽၵ်းတူ ႁူင်းႁဵၼ်းဢိုတ်းၵေႃႈ ၽၵ်းတူၶွၵ်ႈၶင်ပိုတ်ႇ၊ ပေႃးၽၵ်းတူႁူင်းႁဵၼ်းပိုတ်ႇ ၽၵ်းတူၶွၵ်ႈၶင်ဢိုတ်းယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းႁၵ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ႁၵ်းလုင်ႈလၢင်း”ၼႆ ၵဵဝ်ႇ ၵပ်းၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၼႆႉၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝႆႉပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ လမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 300 သႅၼ် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႃႇဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် Computer ပွၵ်ႈ (6)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 /06/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 တေႃႇထိုင် 8 :30 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လၢဝ်ႁိူဝ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး

ၽၢႆႇတပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူႉသုမ်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-10-2021 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူဝ်းလူႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈလူင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး...