News

News

Tuesday
April, 23

SSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

SSPP/SSA
ဝၼ်းထီႉ-22-06-2019

တပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA တပ်ႉၸုမ်း 702 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 918 ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝူင်ႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁႅင်ႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇၸေႈႁီႈ ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ။

တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 08-06-2019 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 18-06-2019 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (10) ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၼ်ၶိူဝ်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း 702 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 918 ႁႅင်းသိုၵ်း 49 ၵေႃႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း သိူဝ်ႇတၢင်း ၶုတ်းႁွင်ႈ ႁဵတ်းၶူဝ် ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁႅင်ႈ တင်း ဝၢၼ်ႈ ၼွင်ၸၢင်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၵပ်းသိုပ်ႇၵႃႉၶၢႆ ငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ၼႂ်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းႁႅင်ႈ ။
ယူႇတီႈ ပႃႇတီမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉၸုမ်း 702 တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 918 လႆႈၵေႃႇ သၢင်ႈပၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ သိူဝ်ႇတၢင်း ၊ ႁဵတ်းၶူဝ် သွင်လုၵ်ႈ ၊ ၶုတ်းပၼ်ႁွင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼမ်ႉတေဢမ်ႇ ၸၢင်ႈယိုင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA တပ်ႉၸုမ်း 702 ဢၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၼ်ၶိူဝ်းဢွၼ်ႁူဝ် ႁႅင်းၵူၼ်း 100 ၵေႃႉပၢႆ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵဵင်းလိူၼ်ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူဝ် ၊ ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမေႃႇ ၊ဝၢၼ်ႈၶူင်ႈထွၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၽၢႆၼိမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႇသၢင်ႈသိူဝ်ႇပၼ်တၢင်း တၢင်းၵႆမီး 25 လၵ်းပၢႆ ၊ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ တေၶတ်း ၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် ႁွင်ႈၼမ်ႉ/မိူင် ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး သေ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႇသၢင်ႇၽၢႆႁိၼ် လႄႈ ႁွင်ႈမိူင် တႃႇၵႅတ်ႇၸႂ်ႉၼမ်ႉၼႃး ပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉၼႃး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...