News

News

Sunday
October, 1

SSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

SSPP/SSA
ဝၼ်းထီႉ-22-06-2019

တပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA တပ်ႉၸုမ်း 702 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 918 ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝူင်ႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁႅင်ႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇၸေႈႁီႈ ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ။

တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 08-06-2019 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 18-06-2019 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (10) ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၼ်ၶိူဝ်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း 702 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 918 ႁႅင်းသိုၵ်း 49 ၵေႃႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း သိူဝ်ႇတၢင်း ၶုတ်းႁွင်ႈ ႁဵတ်းၶူဝ် ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁႅင်ႈ တင်း ဝၢၼ်ႈ ၼွင်ၸၢင်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၵပ်းသိုပ်ႇၵႃႉၶၢႆ ငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ၼႂ်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းႁႅင်ႈ ။
ယူႇတီႈ ပႃႇတီမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉၸုမ်း 702 တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 918 လႆႈၵေႃႇ သၢင်ႈပၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ သိူဝ်ႇတၢင်း ၊ ႁဵတ်းၶူဝ် သွင်လုၵ်ႈ ၊ ၶုတ်းပၼ်ႁွင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼမ်ႉတေဢမ်ႇ ၸၢင်ႈယိုင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA တပ်ႉၸုမ်း 702 ဢၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၼ်ၶိူဝ်းဢွၼ်ႁူဝ် ႁႅင်းၵူၼ်း 100 ၵေႃႉပၢႆ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵဵင်းလိူၼ်ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူဝ် ၊ ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမေႃႇ ၊ဝၢၼ်ႈၶူင်ႈထွၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၽၢႆၼိမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႇသၢင်ႈသိူဝ်ႇပၼ်တၢင်း တၢင်းၵႆမီး 25 လၵ်းပၢႆ ၊ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ တေၶတ်း ၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈ တီႈၸေႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သေ ႁဵတ်းၶူဝ် ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတူႈ တႃႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-08-2023 ၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 -08-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼၼ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19-08-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ‌ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 /23 -08-2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၼၼ်ႉၸွႆႈဢဝ်သၢႆး သိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18-08-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၽၢႆတပ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း၊...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်း/ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်း/ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28/31-07-2023 ၼႂ်းသွင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...