News

News

Thursday
September, 28

ၸွႆႈထႅမ်တဵင်ၽၢႆ တႃႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA

2019 Jun(13)

တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(999) SSPP/ SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈတဵင်ၽၢႆ ယိူင်ႈၼမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်လႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ-29.5.2019 တေႃႇဝၼ်းထီႉ 11.6.2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (999) ဢွၼ်ႁူဝ်ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈတဵင်ၽၢႆယိုင်ႈၼမ်ႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်လႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၶမ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶၢဝ်းႁႅင်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈတဵင်ၽၢႆႇယိုင်ႈၼမ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉပေႃးၵိၼ် တႃႈၼႃႈဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ် ဢၼ်မီး လင် ႁိူၼ်း(22)လင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း(84)လင်ၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉၵႃးထုၺ်(လူဝ်ႇတႃႇ) (1) လမ်း၊ ၶၢဝ်းတၢင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ႁိုင်(43)ၸူဝ်ႈမူင်းသေ ယူႇတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(999) လႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်း ၵႃႈတဵင်ၽၢႆယိုင်ႈၼမ်ႉတေႃႇယဝ်ႉ သဵင်ႈ(4,187,500) ပျႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(999)ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈသင် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းတႄႉ ႁဵတ်းယဝ်ႉမီးဝႆႉ ယဝ်ႉသေ တႃႇတေဢွၼ်ၵၼ်လုမ်းလႃး ႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတေႉ တေႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်လုမ်းလႃးလီလီသေ ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉလႆႈတိုဝ်း ၵႂႃႇပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယူႇ”ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 300 သႅၼ် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႃႇဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် Computer ပွၵ်ႈ (6)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 /06/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 တေႃႇထိုင် 8 :30 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လၢဝ်ႁိူဝ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး

ၽၢႆႇတပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူႉသုမ်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-10-2021 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူဝ်းလူႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈလူင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး...