News

News

Tuesday
April, 23

ၸွႆႈထႅမ်တဵင်ၽၢႆ တႃႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA

2019 Jun(13)

တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(999) SSPP/ SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈတဵင်ၽၢႆ ယိူင်ႈၼမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်လႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ-29.5.2019 တေႃႇဝၼ်းထီႉ 11.6.2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (999) ဢွၼ်ႁူဝ်ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈတဵင်ၽၢႆယိုင်ႈၼမ်ႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်လႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၶမ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶၢဝ်းႁႅင်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈတဵင်ၽၢႆႇယိုင်ႈၼမ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉပေႃးၵိၼ် တႃႈၼႃႈဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ် ဢၼ်မီး လင် ႁိူၼ်း(22)လင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း(84)လင်ၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉၵႃးထုၺ်(လူဝ်ႇတႃႇ) (1) လမ်း၊ ၶၢဝ်းတၢင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ႁိုင်(43)ၸူဝ်ႈမူင်းသေ ယူႇတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(999) လႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်း ၵႃႈတဵင်ၽၢႆယိုင်ႈၼမ်ႉတေႃႇယဝ်ႉ သဵင်ႈ(4,187,500) ပျႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(999)ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈသင် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းတႄႉ ႁဵတ်းယဝ်ႉမီးဝႆႉ ယဝ်ႉသေ တႃႇတေဢွၼ်ၵၼ်လုမ်းလႃး ႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတေႉ တေႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်လုမ်းလႃးလီလီသေ ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉလႆႈတိုဝ်း ၵႂႃႇပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယူႇ”ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2)

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင် ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2) ၼႂ်းပီႊ ( 2024)ၼီႊ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမႆၢ (8) ဢိူင်ႇ မိူင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မၢသ်ႉ...

SSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် ႁွင်ႈၼမ်ႉ/မိူင် ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး သေ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႇသၢင်ႇၽၢႆႁိၼ် လႄႈ ႁွင်ႈမိူင် တႃႇၵႅတ်ႇၸႂ်ႉၼမ်ႉၼႃး ပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉၼႃး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...