News

News

Thursday
February, 22

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး လႃႈသဵဝ်ႈ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ေၶႉၵၼ် ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်

ၼင်ႇႁုိဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼင်ႇၵၼ် ေပႃးေတမီး လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ႄလႈ ၸုမ်းသယၢမ်တႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ေၶႉၶဵင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တီႈဝၢင်းမၢၵ်ႇၼင် ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ေၸႈဝဵင်းေၵးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။
ဝၼ်းထီႉ 1- 2 /6/2019 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ႄလႈ ၸုမ်းသယမ်တႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႄၽႁဵတ်း 4 ၸုမ်းေၶႉၶဵင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် သွင်ၸုပ်ႈ ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1/06/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း လႆႈၶႅင်ႇၵၼ်ၵမ်းၼိုင်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး ေပႉ (2-0 ) ၵူဝ်း ။ ဝၼ်းထီႉ 2/6/2019 ၶၢဝ်းယမ်း ၵၢင်ၼႂ် 7း႐႐ – 9း႐႐ မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ႄလႈ ၸုမ်းသယမ်တႆး လႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈေၶႉၶဵင်ႇၵၼ်ေသ ၸုမ်းသယမ်တႆး ေပႉ( 2-1) ၵူဝ်းၵႂႃႇ ဝၢႆးေသသွင်ၽၢႆႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ မီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇသုမ်လီၵၼ်ထႅင်ႈ ။

ၸၢႆးဝုၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်း မၢၵ်ႇၼင်ႇ သယၢမ်တႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “- ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈမႃး ၶႅင်ႇပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင် တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆးၼႆႉ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ေပႃးေတၵၢင်းယၢၼ် ေၽးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ၼင်ႇၵၼ် မီးလွင်ႈမုိတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ပႃး ၽွၼ်းလီပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈေဢႃႈ ” ဝႃႈၼႆ ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း ေပႃးေတမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် မီးလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵွင်ႉ သၢၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵၢင်လွတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၶႅမ်းတိူဝ်းၼႆေသ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႅင်ႇပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးယူႇၵူႈပီ မိူဝ်ႈၼႃႈမႃႈေၵႃႈ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ေပႃးေတမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းေတၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈ/လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈသႅၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်း

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်း လႄႈ ထူင်ၸေး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16/02/2024...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ