News

News

Thursday
June, 20

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်

Featured in:

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019 Jun (26)

ပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး လႆႈၸတ်း ႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈဝၢင်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဝၼ်းထီႉ 24.6.2019 ယၢမ်း (4:00)မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင်လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး လႆႈတႄႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ႇ သၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢင်လူင် လႆႈ(1)ၵူဝ်း ၼႂ်းယၢမ်းတွၼ်ႈ(1)ဢွၼ်တၢင်း၊ ထိုင်ယၢမ်းတွၼ်ႈ(2)မႃး ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး လႆႈ(1) လုၵ်ႈသေ ၽၢႆႇလႂ်ဢမ်ႇပေႉၽႂ်။

ၵၢင်ၶမ်ႈမႃး မီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီၵၼ်သေ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ မီးငိုၼ်းတွၼ်ႈသူးထိုင် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းထီႉ 25.6.2019 ယၢမ်း(07:00)မူင်း ၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင်လႄႈ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၶေႉၶဵင်ႇၵၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် လႆႈ(2)လုၵ်ႈ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇ တႅၼ်းၶိူဝ်း လႆႈ(3)လုၵ်ႈလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ပေႉၵႂႃႇ(1)လုၵ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၽူးလူႇ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇ တီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းငိၼ်းၸူမ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လဵၼ်ႈ မၢၵ်ႇၼင်ဝဵင်းပၢင်လူင်သေ လႆႈတွၼ်ႈသူး ၼမ်ႉၸႂ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈမိူဝ်ႇသႂ်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉၵိၼ်

SSPP/SSA 07.10.2021 ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်ယူႇတင်းၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ယႃမိူဝ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07-10-2021 ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉသေ လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉၼႂ်းယွင်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးသီမူၼ်ႇ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(73)ပီႊတဵမ်

February,7.2020 By – SSPP/ SSA ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈငဝ်ႈငႃႇ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ပီႊ 1947 ၼီႊၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ၵူႊပီႊပီႊၼႆၸိုင် တႆးၵူႈၵေႃႉတႆးၵူႈတီႈ၊  မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢတ်ႇမႂ်ႇ တီႈတၢတ်ႇလူင်ႁၢႆးပႃး

February,5.2020 By – SSPP/ SSA ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ

August 12,2019 By – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်း တေႃႇထိုင် 9 မူင်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း(Headquater’s Computer Department )လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ...