News

News

Thursday
September, 28

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇလုမ်းလႃးထိင်းသိမ်းပႃႇထိူၼ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019 Jun(20)

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼႃးတေႃ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလၢင်း တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉသၵ်း မႆႉမွၵ်ႇၸီႇလီႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်တႃႇၵမ်ႉယွင် ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်းထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 18.6.2019 ယၢမ်း(10:00)မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးတေႃႇ ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ၸူႉၶွၼ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉသၵ်း တႃႇ(1)ဢေႇၵ၊ ဢိၵ်ႇပႃးတူၼ်ႈမႆႉ မွၵ်ႇၸီႇလီႇတင်းၼမ်။

ဝၼ်းထီႉ 19.6.2019 ယၢမ်း(08:00)မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လုင်းသၢင်ႇမၼ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၼႃးလၢင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ(43)ၵေႃႉ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉမွၵ်ႇၸီႇလီႇ (460)တူၼ်ႈ ႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သီႇပေႃႉ လႃႈသဵဝ်ႈ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ တီႈဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃးၵေႃႈ လုင်းသၢင်ႇဢေႃး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ(30)ၵေႃႉသေ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉမွၵ်ႇၸီႇလီႇ(830) တူၼ်ႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး ယူႇယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ထိင်းသိမ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆႉသေ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈတမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်တမ်းၽႅၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းၵၢၼ် ၵူႈဝၢၼ်ႈၼႂ်းၼႃႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(4) တင်းသဵင်ႈ ဢၼ်လႆႈမႃးတူၼ်ႈမႆႉ ၵူႈ မဵဝ်းမဵဝ်း တႃႇၼႃႈဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇၵႂႃႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈ တီႈၸေႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သေ ႁဵတ်းၶူဝ် ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတူႈ တႃႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-08-2023 ၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 -08-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼၼ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19-08-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ‌ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 /23 -08-2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၼၼ်ႉၸွႆႈဢဝ်သၢႆး သိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18-08-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၽၢႆတပ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း၊...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်း/ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်း/ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28/31-07-2023 ၼႂ်းသွင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...