News

News

Wednesday
February, 28

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019 Jun(2)

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈထူပ်းၽေး သၽႃႇဝႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆလႅင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးလႄႈၸွႆႈထႅမ် တႃႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဝတ်ႉၵျွင်းမိူင်းၵွင် ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ။
ဝၼ်းထီႉ 30.5.2019 ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈပွႆႇ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈလွႆလႅင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉပတ်ႉႁိူၼ်းလူႉ လႅဝ်ၵႂႃႇ(3)လင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22.5.2019 ယၢမ်း 14:30 မူင်းၼၼ်ႉ လူမ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ႁိူၼ်းလုင်းၵျီႇ+ ပႃႈၵူႇ၊ ႁိူၼ်းလုင်းၶွင်ႇ+ပႃႈၼူႉ၊ ႁိူၼ်းလုင်းလူး+ပႃႈယူၺ်း ၶဝ်လႆႈလူႉလႅဝ် လဵၵ်းမုင်းပိဝ်၊ ၽႃႇႁိူၼ်း ၵၢၼ်ႉယၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇၶိုၼ်းၵုမ်းႁႂ်ႈယူႇလႆႈၼၼ်ႉ 300,000 ပျႃးယူႇယဝ်ႉ။


ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လၢတ်ႈဝႃႈ“ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈ မႃးၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် တႃႇႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ် လူႉၵႂႃႇၼႆႉ ပေႃးတေလီယူႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ သင်ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင် ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းၶႃႈပေႃးတေလႆႈယူႇႁိူၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ငိၼ်း ၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်တေႉတေႉယဝ်ႉၶႃႈ”ဝႃႈၼႆ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1.6.2019 ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႆႈတၢင်တူဝ် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇ တီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 1,500,000(သိပ်းႁႃႈသႅၼ်) ပျႃး တႃႇၶိုၼ်းမေးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဝတ်ႉပိတ်ႉၸေး 24 တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵွင် ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆယူႇယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈလႆႈၸတ်းၽူႈတၢင်တူဝ် လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇ ၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ပူၵ်းပွင်ပၼ် ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ယူႇ”ၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20-21/02/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ႁဵတ်းပၼ်ယွင်ၼမ်ႉ ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ၊ တႃႇပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းယွင်ၼမ်ႉ၊...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (07:00)မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း (15:00) မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉ...