News

News

Thursday
February, 22

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈ(2) ဝိႁၢၼ်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ဝၢၼ်ႈႁႆးၸတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈ

SSPP/SSA

ဝၼ်းထီ- 15-06-2019

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း ( 2 ) ဢၼ် တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 798 ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉဝိႁၢၼ်ႇ ၵျွင်းပၢင်ႇလေႃႉ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (15) ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇ မီးၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် SSPP/SSA မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း မေႃသွၼ်ဢိၵ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 190  ၵေႃႉ ပၢႆ ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15-06-2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:00 မူင်း ၵၢၼ်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်လူင်းပၢင်သွၼ်လူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ဢၼ်တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798) ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢွင်ႇ မၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ  ၊ ၼႂ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆ ၾႃႉ ၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ငဝ်းၾႃႉ ဢိၵ်တင်း ၸဝ်ႈၸေႈတွၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး ၊ ၶူးပူင် သွၼ် ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းသဵင်ႈၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈ မီး 391 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ႁၢၼ်သၢႆၾႃႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႈ လၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝႃႈ- “  ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် တီႈၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ဢမ်ႇၵႃး ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ပႃး ၶူးမေႃသွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ လႄႈ မေႃသွၼ် ဢၼ်လႆႈမႃး ပူင်သွၼ် ပၼ် ၊ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ပႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဝႆႉၸႂ်ယႂ်ႇ ၸႂ်ယၢဝ်းသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတေႃႇပေႃး ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇႁဝ်းၼႆႉ လီလႆႈဝႆႉ ၼမ်ႉၼၵ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၵႃး သင်ဝႃႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်မေႃ သွၼ် တီႈလႂ်ၵေႃႈလီ ႁႂ်ႈဝႆႉ ၼမ်ႉၼၵ်းၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၼႆႉ သိုပ်ႇပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇတႃႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႆႉ မီးၶူးမေႃသွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ မေႃသွၼ်  7 ၵေႃႉ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ၊  ၽႃႇသႃၵၢၼ်ပူင်သွၼ် တႄႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ ပိုၼ်းတႆး ၊ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶေႃႈသဵင်တႅတ်ႈ ၊ ၵႂၢမ်းႁူမ်ႈၶေႃႈ ၊ တႃႇၵၢၼ်ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဢဝ်ပိူင် “ မ ” ႁႃႈတူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၊ မီးမေႃသွၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၊ မိူင်းယႆ ၊ ၵေးသီး ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း ၊ မိူင်းၵၢဝ် ၊ မိူင်းသူႈ ၊ ဝၢၼ်ႈႁႆး  ဢိၵ်ႇပႃး  မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ SSPP/SSA ၼႂ်းၵႄႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ။

မေႃသွၼ် ၼၢင်းၶမ်းပၢႆ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ  -“  ၵွၼ်ႇၶႃႈပႆႇမႃးတႄႉၵေႃႈ ဝူၼ်ႉပဵၼ် မဵဝ်းၼိုင်ႈ ၶီၸႂ်ဝႆႉထႃႈယူႇၶႃႈ ၽိူဝ်ႇမႃးၽႅဝ်ၵေႃႈ ၸဵမ်မေႃသွၼ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တူၺ်းၸွႆႈပႃး ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ် လႆႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉႁဵတ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်းႁူႉတႄႉတႄႉ ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၶႃႈ ပႃးၸဵမ်ၶေႃႈ သဵင်တႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၶိုၼ်းပူင်သွၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ် လၢႆးလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးလႆႈတၢင်းႁူႉ ၼမ်တႄႉၶႃႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်း ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီးမႃး လႆႈဝႃႈ မီးၽွၼ်းလီ တႄႉတႄႉၶႃႈ ဢၼ်လႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼႆႉ ” ဝႃႈၼႆ။

“ ယိူင်းဢၢၼ်းထီႉၼိုင်ႈတႄႉ ၵေႃႈ တႆးႁႂ်ႈသိုပ်ႇပဵၼ်တႆး ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈ သင်ၵိူတ်ႇမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁူႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶႃႈၼေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇတီႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၸွတ်ႇ ထိုင်လႆႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်သမ်ႉပေႃးၸၢင်ႈဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းသေ မီးလွင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ မေႃလိၵ်ႈမေႃလၢႆးၶႃႈ ၊ထီႉသွင်ၵေႃႈ သင်လူင်းသေ ဢဝ်ၶႅပ်းဝႂ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈလႆႈ သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထိုင် ၸၼ်ႉသၢမ် ၸၼ်ႉသီႇ ၸၼ်ႉႁႃႈ ပႃးၸဵမ်ပိုၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆ ” ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸၢႆးဢၢႆႈႁိၼ်သႅင် လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး  ဢၼ်တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 798 ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ၵမ်း ထူၼ်ႈ (2) ၊ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ပီၵၢႆတႄႉ လႆႈၸတ်းမႃး တီႈၵျွင်း ၼွင်ၶၢင် ၸေႈဝဵင်း ၵေးသီးၵႂႃႇ ၊  ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးတႄႉ မီးပွၵ်ႈထီႉ (8)ယဝ်ႉ၊  မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီး လႆႈၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ၵမ်းထူၼ်ႈသီႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းသေ တေၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈ/လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈသႅၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း တီႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ (18) ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ဝုတ်ႉထုငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း ၼႂ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်း

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်း လႄႈ ထူင်ၸေး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16/02/2024...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...