News

News

Tuesday
September, 26

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈ(2) ဝိႁၢၼ်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ဝၢၼ်ႈႁႆးၸတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈ

SSPP/SSA

ဝၼ်းထီ- 15-06-2019

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း ( 2 ) ဢၼ် တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 798 ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉဝိႁၢၼ်ႇ ၵျွင်းပၢင်ႇလေႃႉ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (15) ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇ မီးၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် SSPP/SSA မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း မေႃသွၼ်ဢိၵ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 190  ၵေႃႉ ပၢႆ ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15-06-2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:00 မူင်း ၵၢၼ်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်လူင်းပၢင်သွၼ်လူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ဢၼ်တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798) ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢွင်ႇ မၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ  ၊ ၼႂ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆ ၾႃႉ ၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ငဝ်းၾႃႉ ဢိၵ်တင်း ၸဝ်ႈၸေႈတွၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး ၊ ၶူးပူင် သွၼ် ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းသဵင်ႈၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈ မီး 391 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ႁၢၼ်သၢႆၾႃႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႈ လၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝႃႈ- “  ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် တီႈၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ဢမ်ႇၵႃး ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ပႃး ၶူးမေႃသွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ လႄႈ မေႃသွၼ် ဢၼ်လႆႈမႃး ပူင်သွၼ် ပၼ် ၊ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ပႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဝႆႉၸႂ်ယႂ်ႇ ၸႂ်ယၢဝ်းသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတေႃႇပေႃး ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇႁဝ်းၼႆႉ လီလႆႈဝႆႉ ၼမ်ႉၼၵ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၵႃး သင်ဝႃႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်မေႃ သွၼ် တီႈလႂ်ၵေႃႈလီ ႁႂ်ႈဝႆႉ ၼမ်ႉၼၵ်းၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၼႆႉ သိုပ်ႇပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇတႃႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႆႉ မီးၶူးမေႃသွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ မေႃသွၼ်  7 ၵေႃႉ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ၊  ၽႃႇသႃၵၢၼ်ပူင်သွၼ် တႄႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ ပိုၼ်းတႆး ၊ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶေႃႈသဵင်တႅတ်ႈ ၊ ၵႂၢမ်းႁူမ်ႈၶေႃႈ ၊ တႃႇၵၢၼ်ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဢဝ်ပိူင် “ မ ” ႁႃႈတူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၊ မီးမေႃသွၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၊ မိူင်းယႆ ၊ ၵေးသီး ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း ၊ မိူင်းၵၢဝ် ၊ မိူင်းသူႈ ၊ ဝၢၼ်ႈႁႆး  ဢိၵ်ႇပႃး  မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ SSPP/SSA ၼႂ်းၵႄႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ။

မေႃသွၼ် ၼၢင်းၶမ်းပၢႆ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ  -“  ၵွၼ်ႇၶႃႈပႆႇမႃးတႄႉၵေႃႈ ဝူၼ်ႉပဵၼ် မဵဝ်းၼိုင်ႈ ၶီၸႂ်ဝႆႉထႃႈယူႇၶႃႈ ၽိူဝ်ႇမႃးၽႅဝ်ၵေႃႈ ၸဵမ်မေႃသွၼ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တူၺ်းၸွႆႈပႃး ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ် လႆႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉႁဵတ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်းႁူႉတႄႉတႄႉ ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၶႃႈ ပႃးၸဵမ်ၶေႃႈ သဵင်တႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၶိုၼ်းပူင်သွၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ် လၢႆးလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးလႆႈတၢင်းႁူႉ ၼမ်တႄႉၶႃႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်း ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီးမႃး လႆႈဝႃႈ မီးၽွၼ်းလီ တႄႉတႄႉၶႃႈ ဢၼ်လႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼႆႉ ” ဝႃႈၼႆ။

“ ယိူင်းဢၢၼ်းထီႉၼိုင်ႈတႄႉ ၵေႃႈ တႆးႁႂ်ႈသိုပ်ႇပဵၼ်တႆး ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈ သင်ၵိူတ်ႇမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁူႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶႃႈၼေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇတီႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၸွတ်ႇ ထိုင်လႆႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်သမ်ႉပေႃးၸၢင်ႈဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းသေ မီးလွင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ မေႃလိၵ်ႈမေႃလၢႆးၶႃႈ ၊ထီႉသွင်ၵေႃႈ သင်လူင်းသေ ဢဝ်ၶႅပ်းဝႂ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈလႆႈ သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထိုင် ၸၼ်ႉသၢမ် ၸၼ်ႉသီႇ ၸၼ်ႉႁႃႈ ပႃးၸဵမ်ပိုၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆ ” ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸၢႆးဢၢႆႈႁိၼ်သႅင် လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး  ဢၼ်တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 798 ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ၵမ်း ထူၼ်ႈ (2) ၊ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ပီၵၢႆတႄႉ လႆႈၸတ်းမႃး တီႈၵျွင်း ၼွင်ၶၢင် ၸေႈဝဵင်း ၵေးသီးၵႂႃႇ ၊  ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးတႄႉ မီးပွၵ်ႈထီႉ (8)ယဝ်ႉ၊  မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီး လႆႈၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ၵမ်းထူၼ်ႈသီႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းသေ တေၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo20/09/2023ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 13)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.06.2023 ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (13) မေႃသွၼ် တႃႇတေပူင်သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (SSYCBC) လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ...