News

News

Tuesday
September, 26

ပၢင်ၵႅဝ်ႈလူင်းလိုဝ် ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019 Jun(6)
ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(30) SSPP/SSA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ လူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈၶွၵ်ႈၵႂၢႆး ဢိူင်ႇၶမ်းတိူၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ။
ဝၼ်းထီႉ 2.6.2019 ယၢမ်းၵၢင် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ မေႃသွၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ၶွၵ်ႈၵႂၢႆးၼၼ်ႉသေ လႆႈယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်သူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶတ်းၸႂ် လႆႈထီႉ(1,2,3)ယူႇ ယဝ်ႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ(30) SSPP/SSA လႆႈတၢင်တူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်းဝႃႈ“ၵွပ်ႈထိုင်မႃးၶၢဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းသေၵမ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်လိၵ်းတႆးႁဝ်း၊ ၵႂၢမ်းတႆး ႁဝ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇလႆႈထၢင်ႇလိၵ်ႉ တေလႆႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းသေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇ” ၼႆယူႇ။
ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း(2) လႆႈပူင်သွၼ်လိၵ်ႈ တႆးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း(2)လိူၼ်၊ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း(35)ၵေႃႉလႄႈမေႃသွၼ်(3)ၵေႃႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပူင်သွၼ် ပၼ်၊ ၼႂ်းပီႊ 2019ၼီႈ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ(30) ၼႆႉလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈ ၶၢဝ်းမႆႈ(8)တီႈယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo20/09/2023ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 13)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.06.2023 ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (13) မေႃသွၼ် တႃႇတေပူင်သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (SSYCBC) လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ...