News

News

Thursday
September, 28

ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10)SSPP/SSA

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019 Jun (25)

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ(6)ဝိႁၢရ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ တီႈဝိႁၢရ်ႇပၢင်ၵွၵ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 24.6.2019 ယၢမ်း(09:29)မူင်း တေႃႇယၢမ်း(03:19)မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းသပ်းလႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇတေႁိူဝ်ႈႁိူင်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ လွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

သြႃႇၸဝ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ပႃးၼိုင်ႈလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းဝႃႈ“ၵွပ်ႈႁဝ်းပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပုတ်ႉထ ယုမ်ႇယမ်ပိုင်ႈၵိူဝ်းလီ ၵျၢင်ႉၵမ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈလႄႈ ၸမ်တေၶဝ်ႈဝႃႇယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ႉ ယႃႇလူင်လိုမ်း၊ ၸိူဝ်းဢႃႇယူႉၶၢဝ်ႉၵေႇၵေႃႈ လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ် ၵမ်သိၼ်ၼွၼ်းၵျွင်း၊ ပၢင်ပွႆးႁႅၼ်းလူႇၼႂ်းဝႃႇၵေႃႈ ယႃႇဢဝ်ပဵၼ်ပၢင်မူၼ်ႈပၢင်သိူဝ်းလၢႆလၢႆ”ၼႆ တိုၵ်း သူၼ်းၼင်ႇၼႆယူႇ။

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃး“တီႈဝိႁၢရ်ႇ ၵူႈတီႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသြႃႇၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈၸဝ်ႈသၢင်ႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၢင်ႈပူင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30.6.2019 ၼႆႉဝႆႉပဵၼ်လိုၼ်းသုတ်း တီႈလုမ်းၸေႈဝဵင်းတေတၢင်ႇယွၼ်း ၽၢႆႇၼိူဝ်၊ ၵူႈဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လုမ်းလႃးႁေႃၸဝ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမူတ်းသႂ်တႃႇသေႇ၊ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ၵေႃႈ လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်တီႇၽဵဝ်ႈ ယႃႇပၼ်မီးယုမ်းမီးယွမ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈယူႇယုင်း ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ”ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ“ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆး/ယိင်း ယႃႇပေဢွၼ်ၵၼ်ယွမ်ႉၶူၼ်ႁူဝ်လႅင် မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆး ယူႇလီ၊ ၸၢင်ႈပဵၼ်တႃႇမွတ်ႇယွၼ်ႉမၼ်း၊ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပွႆးၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈပႃးမိတ်ႈ ပႃးလႅဝ်းၶဝ်ႈပွႆးလႃး လႃး၊ ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇလႆႈယိပ်းၵွင်ႈမၢၵ်ႇလဵၵ်းမၢၵ်ႇတွင်း”ၼႆ သပ်းလႅင်းၵႂႃႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ယူႇယဝ်ႉ။


တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ(11)ပႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႅင်းၵူၼ်း(900)ပၢႆသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...