News

News

Tuesday
April, 23

ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10)SSPP/SSA

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019 Jun (25)

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ(6)ဝိႁၢရ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ တီႈဝိႁၢရ်ႇပၢင်ၵွၵ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 24.6.2019 ယၢမ်း(09:29)မူင်း တေႃႇယၢမ်း(03:19)မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းသပ်းလႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇတေႁိူဝ်ႈႁိူင်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ လွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

သြႃႇၸဝ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ပႃးၼိုင်ႈလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းဝႃႈ“ၵွပ်ႈႁဝ်းပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပုတ်ႉထ ယုမ်ႇယမ်ပိုင်ႈၵိူဝ်းလီ ၵျၢင်ႉၵမ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈလႄႈ ၸမ်တေၶဝ်ႈဝႃႇယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ႉ ယႃႇလူင်လိုမ်း၊ ၸိူဝ်းဢႃႇယူႉၶၢဝ်ႉၵေႇၵေႃႈ လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ် ၵမ်သိၼ်ၼွၼ်းၵျွင်း၊ ပၢင်ပွႆးႁႅၼ်းလူႇၼႂ်းဝႃႇၵေႃႈ ယႃႇဢဝ်ပဵၼ်ပၢင်မူၼ်ႈပၢင်သိူဝ်းလၢႆလၢႆ”ၼႆ တိုၵ်း သူၼ်းၼင်ႇၼႆယူႇ။

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃး“တီႈဝိႁၢရ်ႇ ၵူႈတီႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသြႃႇၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈၸဝ်ႈသၢင်ႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၢင်ႈပူင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30.6.2019 ၼႆႉဝႆႉပဵၼ်လိုၼ်းသုတ်း တီႈလုမ်းၸေႈဝဵင်းတေတၢင်ႇယွၼ်း ၽၢႆႇၼိူဝ်၊ ၵူႈဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လုမ်းလႃးႁေႃၸဝ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမူတ်းသႂ်တႃႇသေႇ၊ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ၵေႃႈ လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်တီႇၽဵဝ်ႈ ယႃႇပၼ်မီးယုမ်းမီးယွမ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈယူႇယုင်း ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ”ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ“ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆး/ယိင်း ယႃႇပေဢွၼ်ၵၼ်ယွမ်ႉၶူၼ်ႁူဝ်လႅင် မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆး ယူႇလီ၊ ၸၢင်ႈပဵၼ်တႃႇမွတ်ႇယွၼ်ႉမၼ်း၊ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပွႆးၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈပႃးမိတ်ႈ ပႃးလႅဝ်းၶဝ်ႈပွႆးလႃး လႃး၊ ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇလႆႈယိပ်းၵွင်ႈမၢၵ်ႇလဵၵ်းမၢၵ်ႇတွင်း”ၼႆ သပ်းလႅင်းၵႂႃႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ယူႇယဝ်ႉ။


တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ(11)ပႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႅင်းၵူၼ်း(900)ပၢႆသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...