News

News

Tuesday
September, 26

ပိုတ်ႇႁူင်းယႃ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးပႅင်

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA

2019 Jun(13)

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(9) SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႉၸဝ်ႈ လူႇတၢၼ်းယိူင်း ၸူး ဝၼ်းပိုတ်ႇႁူင်းယႃပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးပႅင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢၼ်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 12.6.2019 ယၢမ်း 07:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸၢႆးၵေႃးလိင်ႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(9) SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်လူႇတၢၼ်းၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႉၸဝ်ႈ တီႈႁူင်းယႃမႂ်ႇ ဢၼ်မီးယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးယူႇလီပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ တီႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇတူၺ်းထိုင်လႆႈ ပၢႆးယူႇလီပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ႁူင်းယႃၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ႁူင်းယႃႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တူၺ်းထိုင်ပၼ်လႆႈ ပၢႆးယူႇလီမႄႈပႃးတွင်ႉ၊ ႁဵတ်းပဵၼ်မႄႈၵဵပ်း၊ လုမ်းလႃးမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ တူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ(5)ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈ၊ ယူတ်းယႃပၼ် တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ၊ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ၊ လုမ်းလႃးမႄႈပႃးတွင်ႉလဵင်ႉလုၵ်ႈယၢပ်ႇ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇ သေ တေတူၺ်းထိုင်ယူတ်းယႃပၼ်ၵႂႃႇယူႇ”ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ႁူင်းယူတ်းယႃၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးပႅင်ၵူၺ်း တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်၊ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိူဝ်းၼႃႈတီႈႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းသေ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇၸူးႁူင်းယူတ်းယႃၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် ဢွင်ႈယူတ်း ယႃပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...