News

News

Tuesday
September, 26

ပိုတ်ႇႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈပႃၶီး(တၢင်းၽႄ)

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019 Jun (18)

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈၽၢႆႇမေႃယႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈပႃၶီး(တၢင်းၽႄ)ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဝၼ်းထီႉ 18.06.2019 ယၢမ်း(10:00)မူင်း တေႃႇယၢမ်း(12:00)မူင်းၼၼ်ႉ မီးပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းယႃ ၵူၼ်း မိူင်းတီႈဝၢၼ်ႈပႃႇၶီး(တၢင်းၽႄ)သေ တႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး၊ မေႃယႃ တီႈႁူင်း ယႃလူင်ဝဵင်းၵေးသီး၊ ဝဵင်းမိူင်းၼွင်လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ(38)ၵေႃႉ၊ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ(3)ၵေႃႉ၊ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ(65)ၵေႃႉ၊ ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈတၢင်တူဝ်(UNOPS) မျၢၼ်ႇမႃႇ ၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ တႅၼ်းၽွင်းႁူဝ်သိူဝ်၊ ဢူးၽျူဝ်းမိၼ်ႉဝေႇ ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝဵင်းၵေးသီး၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႊၼၢႆႇႁၢၼ်ႇၸူဝ်း ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇ လီၵူၼ်းမိူင်း ၵေးသီးလႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၼေႃႇလဵၵ်း တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းၼႆႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း လုင်းထုၼ်း ဝၢၼ်ႈပႃၶီး(တၢင်းၽႄ)ၵေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈ ၸႂ်ထိုင် ၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉႁူင်းယႃလႄႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ပႃး ၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉတင်ႈႁူင်းယႃၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 300 သႅၼ် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႃႇဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် Computer ပွၵ်ႈ (6)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 /06/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 တေႃႇထိုင် 8 :30 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လၢဝ်ႁိူဝ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး

ၽၢႆႇတပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူႉသုမ်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-10-2021 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူဝ်းလူႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈလူင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး...