News

News

Thursday
September, 28

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းၼႂ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

တႅမ်ႈ – SSPP

2019 May(28)

ၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ၼႂ်ႈၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (4)SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်းၵႂႃႇ မိူင်းၸိတ်ႇတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆၼၼ်ႉ ထၢတ်းႁၼ်ၺႃးၵူၼ်းၵဵဝ်ၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်(4) ၵေႃႉလႆႈဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်သႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ26/5/2019  ယၢမ်း 09:00 တေႃႇထိုင် 14:00 ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းၼႂ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထၢတ်းၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးတႃႉဢႃႇယု(31) ပီႊ ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈလုင်းထုၼ်း + မႄႈပႃႈၶမ်း ၼၢင်းမေးမၼ်းၸၢႆး ၼၢင်းလႃႉသူၺ်ႇႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈတေႃၼဵဝ်ႉ ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႉၼၼ်ႉ ထၢတ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ ၼႂ်းထွင်း (5) မဵတ်ႉ။

ၸၢႆးၵျေႃႇယဵၼ်ႇ ဢႃႇယု(21) ပီႊ ၸိုဝ်ႈဢူႈလုင်းယွၼ်း + ပႃႈၺုၼ်ႉ ယူႇဝၢၼ်ႈသႅင်ၵႅဝ်ႉ ထတ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ တီႈတူဝ်မၼ်း (126) မဵတ်ႉ ၊ ၽူင်း(VIVO) ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ ၊ ငိုၼ်း(508000) ႁႃႈသႅၼ်ပႅတ််ႇႁဵင်ပျႃး ၊ ၼၢင်းလူႇဢႃႇယု(40) ပီႊ ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းၸၢႆး + ပႃႈလဵၵ်း ၸိုဝ်ႈၽူဝ်လုင်းဢုင်းၵျေႃႇ ၊ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၵူတ်ႇထတ်းလႆႈယႃႈမႃႉ (2) မဵတ်ႉ။

ပႃႈၼေႃႇၼူႉ ဢႃႇယု(42) ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းၼုင်း + ပႃးပီး၊ ၸိုဝ်ႈၽူဝ် လုင်းၵေႃးလိင်ႇတီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈယင်း ဢိူင်ႇႁူဝ်တိုဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ထတ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ (98) မဵတ်ႉ ၊ ငိုၼ်း (33700) သၢမ် မိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်ၸဵတ်းပၢၵ်ႇ ပျႃးသေၵူၼ်းၸိူဝ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိုဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA မီးၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသူႇ၊သမ်း၊ ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်း သူႇသမ်း ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၸူးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး လႄႈ မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းၼမ်

 2021-09-17 ssppssa တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈမႄႈဢၢႆႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႈၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉပၢႆႉလႅၼ်လိၼ်ထႆးၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်​​သေ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 11 လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...