News

News

Thursday
June, 20

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA

2019 May(30)

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(25) ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်း ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃး မၢၵ်ႇၶေႃ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 29.5.2019 ၼၼ်ႉ ၵေႃႇမတီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(25) ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(4) ၵႂႃႇတီႉမတ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸၢႆးၼူႉ ဢႃႇယူႉ(48)ၶူပ်ႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈ ၵဵတ်းၾူၼ်  ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ယွၼ်ႉယွင်ႇယႃႈသေၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၸင်ႇလႆႈ တီႉမတ်ႉၼႆ ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(25) လႆႈၸတ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵႂႃႇတီႉမတ်ႉ လုင်းၺုၼ်ႉမွင်ႇ ဢႃႇယူႉ(48)ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵိၼ် လဝ်ႈမၢဝ်းၵဝ်း၊ သူႇပႃးယႃႈမႃႉယဝ်ႉ ၽိတ်းလုၵ်ႈၽိတ်းမေး ပေႃႉၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ လႄႈလႆႈတီႉ မတ်ႉဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်။

  ၶုၼ်သိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်(729) လႆႈၸတ်းၵူၼ်းသိုၵ်းၵႂႃႇတီႉမတ်ႉ ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမႃႉ ၸိုဝ်ႈလုင်းသၢမ် ဢႃႇယူႉ(52)ၶူပ်ႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တီႉလႆႈပႃး ယႃႈမႃႉ 50 မဵတ်ႉ၊ သူႇယႃႈမႃႉမီးၶၢဝ်းတၢင်း  (5)ပီႊပၢႆ၊ သူႇသမ်းယႃႈၽိူၵ်ႇမီးမႃး(5)ပီႊပၢႆ၊ သူႇယႃႈလမ် လႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်း(30)ပီႊပၢႆ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.5.2019 ယၢမ်း 21:00 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ဢွၼ် ႁူဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝူင်ႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆလႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼိဝ်ႉ ဢိူင်ႇ ႁၢင်ၼႃး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ တီႉလႆႈၶိူင်ႈသူႇယႃႈမႃႉ တီႈတူဝ် ၸၢႆးပႃႉ ဢႃႇယူႉ(39)ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈ ၼႃးလွႆ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸၢႆးပႃႉၼႆႉ လူၼ်ႉလိူဝ်ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႈဝႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်သင်ႇသွၼ်မူၼ်ႉမႄးပၼ်ၼႆလႄႈ လႆႈဢဝ်သႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင်မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တမ်းဝၢင်းမီးဝႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈတွၼ်ႈ၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်း ႁဝ်းၶဝ် တိုၼ်းတေထတ်းႁႃ ဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...