News

News

Friday
April, 12

ၽၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၼပ့်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

တႅမ်ႈ- ၼူၵ့်ႁုင့်

30 MAY 2019

ၽၢႆႇဢုပ့် ပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ့်ထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ့် ၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10)  တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 223ၵေႃ့ယူႇယဝ့်။

ဝၼ်းထီ့ 30/5/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00မူင်း တေႃႇထိုင် 13:00 မူင်း ၼၼ့် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10)လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢွၼ် ၸၢတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း၊ ဢိူင်ႇမႄႈႁၢၼ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ၊ ဢိူင်းၼႃးၼဵဝ့် ၸိူဝ်းၼႆ့ ယူႇယဝ့်။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) SSPP/SSA  ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်းၼႂ်းပၢင်ႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ – “ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း လႆႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းပိုတ်ႇၽူၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူႈဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း သေဢမ်ႇၵႃး  မေႃသွၼ် လိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈဢမ်ႇထိုင်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ (8) ၸၼ့်ၼၼ့် ၵေႃႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၸိူဝ်းပဵၼ်မေႃသွၼ်သေ သိုပ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပူင်သွၼ်ပၼ် လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၵႂႃႇသေ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ၸၢႆႇလိူၼ်မေႃသွၼ်ၵေႃႈ တီႈၽႂ်တီႈမၼ်း ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇသေၵမ်း”ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းထႅင်ႈၼႄလွင်ႈ- ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမုၵ့်ၸုမ်း ၸၢႆး/ ယိင်းပၢၼ်မႂ်ႇလႄႈ မူႇၸုမ်းပေႃႈႁႆႈ/ မႄႈၼႃး ဢိၵ်ႇပႃးလူၺ်ႈ လွင်ႈၽႄးႁၢႆ့လူင် ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့် ဢၼ်ႁဝ်းယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးၵူႈပီႊမိူင်းၼၼ့် တိူဝ်းၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇသေၵမ်း ၼႆယူႇယဝ့်။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...