News

News

Tuesday
May, 21

ၽၢႆႇယူႇလီ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) SSPP/SSA တူၺ်းထိုင်ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၶၢဝ်ႇ-SSPP

2019 May (20)

          သိုၵ်းႁၢၼ် ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇယူႇလီ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တူၺ်းထိုင်ယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇယူႇလီ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃး ၼိဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

          ဝၼ်းထီႉ 19.5.2019 ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ လႆႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃး ၼိဝ်ႉ လႆႈယူတ်းယႃပၼ်တၢင်းပဵၼ် ပဵၼ်ၶူမ်း၊ ပဵၼ်မဝ်း၊ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ၊ ႁႅင်းယွမ်း၊ ပဵၼ်ၶိုၼ်ႈပဵၼ်မူၺ်ႈ၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

          ၵၢၼ်ယူတ်းယႃလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း မီးဝႆႉၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပၢႆး ယူႇလီ၊ ဢမ်ႇမၵ်းတတ်းၵႃႈၶၼ်ယူတ်းယႃ၊ ဢမ်ႇၵူဝ်ယၢပ်ႇၵူဝ်ၽိုတ်ႇသေ တႃႇလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ပၢႆး ယူႇလီပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇသေႇယူႇၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း SSPP/SSA ၵေႃႉ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း...

SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (989) ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(9) သေ မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၊...