News

News

Tuesday
July, 16

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းၼႂ်းSSPP/SSA ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

ၶၢဝ်ႇ-SSPP

2019 May(25)

          ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်းၵတ်း တိုၵ်းတေႃးၶိူဝ်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈဝွတ်ႈဝၢႆးတူၵ်းတႅမ်ႇ ၺၢမ်ႉၶူၺ်ႈၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တမ်းဝၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်သေ တေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ။

          ဝၼ်းထီႉ 6.5.2019  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ19:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႉ ယူႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၵႃ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ် ယွင်ႇယႃႈမႃႉသေ ၽိတ်းဢူႈၽိတ်းမႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉႁိူၼ်းယေးသေ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(29) လႆႈၸတ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇတီႉမတ်ႉဢဝ်မႃးသင်ႇသွၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

          ဝၼ်းထီႉ 20.5.2019 ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုင်းပၼ်ၸိၵ်ႉတ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်း ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ၺွပ်းလႆႈတီႈ ၸၢႆးလိူၼ် ယႃႈမႃႉ(6)မဵတ်ႉ၊ လႆႈတီႈ လုင်းဢိင်ႇတႃႇ ဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင်(128)မဵတ်ႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တမ်းဝၢင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ် လိူင်ႈၵၢၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

          ဝၼ်းထီႉ 23.5.2019 ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ပႂ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၵၢင်လူင်လႄႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇတွင်း ဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း လႆႈၵူၼ်းသူႇယႃႈမႃႉလႄႈယႃႈမႃႉ တီႈၸၢႆးလႅင် ယူႇဝၢၼ်ႈ ၵုင်းပဝ်း လႆႈယႃႈမႃႉ(1)မဵတ်ႉ၊ ၸၢႆးထူဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ လႆႈယႃႈမႃႉ(21)မဵတ်ႉ၊ လုင်းလဵၵ်ႉ ဝၢၼ်ႈၵၢင်လူင် လႆႈယႃႈမႃႉ(2)မဵတ်ႉ၊ လုင်းၼေႇမိင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ လႆႈယႃႈမႃႉ(14)မဵတ်ႉ၊ ၸၢႆးတွမ်ႇလႄႈၸၢႆးထုၼ်းၼွႆႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼိဝ်ႉ လႆႈယႃႈမႃႉ(5)မဵတ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈမႃႉတီႈတူဝ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢဝ်သႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင် ၸေႈဝဵင်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

          ဝၼ်းထီႉ 24.5.2019 ယၢမ်း 07:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈ ဝဵင်းမၢႆ(9)SSPP/SSA လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပူၵ်ႇ ဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၵူတ်ႇ ထတ်းတီႈႁိူၼ်း လုင်းပၢၼ်း ဢႃႇယူႉ(57)ၶူပ်ႇ လႆႈယႃႈမႃႉ(1648)မဵတ်ႉလႄႈမူၵ်ႇသူႇယႃႈမႃႉသေ လႆႈ ဢဝ်တူဝ်လုင်းပၢၼ်း သႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင်ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇမီးယူႇယဝ်ႉ။

          ဝၼ်းထီႉ 25.5.2019 ယၢမ်း 06:30 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈ ဝဵင်းမၢႆ(8) ၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလႃ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ တီႈႁိူၼ်းလုင်းလွတ်ႈ ယႃႈမႃႉ(35)မဵတ်ႉ၊ ၶီႈယႃႈလမ်၊ မူၵ်ႇသူႇယႃႈမႃႉ(1)ဢၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

          ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈပၼ်ၶေႃႈသင်ႇလူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူႈၼႃႈတီႈ ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်း လၢႆးပၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းၸၢၼ်း

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵေႃႉ သိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မိူင်းၼွင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း လႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး သေ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇဝႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျုၼ်ႇလၢႆႇ...

လူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ လူတ်ႉၵႃး ၽႃႇၺႃးၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

လူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ လူတ်ႉၵႃး ႁေႃႈၽႃႇၺႃးၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး တီႈၶႃလူင် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 23 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း...

RCSS မှ မိုင်းထောင်တိုက်ခိုက်မူများကြောင့် SSPP/SSA နှင့် ဒေသခံ ပြည်သူတစ်ချို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း မိုင်းနောင်မြို့နယ်အတွင်း လူပ်ရှားနေသည့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ် မတော် SSPP/SSA စစ်ယာဉ်တန်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲဝင်တစ် ချို့မှ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယမန်နေ့...