News

News

Thursday
February, 22

ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉ ၶၢဝ်းမႆႈ (Summer English Class)

ၶၢဝ်ႇ-SSPP

2019 May (24)

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်လူင်း လိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉၶၢဝ်းမႆႈ Summer English Class ဢၼ်လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း မႃးၶၢဝ်းတၢင်း(3)လိူၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 24.5.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:30 မူင်းၼၼ်ႉ တီႈလုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး SSWO ၸတ်းပၼ် ပၢင်လိုဝ်ႈၵၢၼ်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉ ဢၼ်လႆႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လူင် ပွင်ၸိုင်ႈဢိုတ်းႁဵၼ်း၊ လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းမီးပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉ တီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးၼၼ်ႉ မီးမေႃသွၼ်ယိင်း(5)ၵေႃႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပူင်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး/ယိင်း(60)ပၢႆယူႇယဝ်ႉ။

          ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေဢမ်ႇယူႇ သုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၸူဝ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပိူင်ၼိုင်ႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လွၵ်းလၢႆးပူၵ်း ပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းႁူႉမႃးမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႃးၽေႈတိူၼ်းပၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းပဵၼ်မႃးပၢင်သွၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။ “မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ“လွၵ်းလၢႆးပူၵ်း ပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈလွၵ်ႇ၊ လူဝ်ႇလႆႈပေႃႉ၊ လူဝ်ႇလႆႈလႃႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ တေလႆႈလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူၶဝ်ႈၸႂ်၊ တေလႆႈလၢတ်ႈတေႃႇသူပ်းလီၵႂၢမ်းဝၢၼ်၊ ၶႂ်ႈသင်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ ယႃႇ ပေလႃႇ၊ ယႃႇပေႁႅမ် တေလႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်လဵၼ်ႈ ဢိမ်ႇဢိမ်ႇ ဢွၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸင်ႇ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၸိုၼ်ႈလႅတ်း” ၼႆယဝ်ႉ။

          ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႉလူဢၢၼ်လိၵ်ႈ၊ တူၺ်းလိၵ်ႈ သွၼ်ဢၢၼ်ႇႁႂ်ႈဢူမ်သူပ်းၵူၺ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇၸၼ်ႁၢင်ႈ၊ ယွမ်ႉပၢၼ်းသီ၊ လဵၼ်ႈတၢင်းလဵၼ်ႈ(Games) ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေသူင်မိုတ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်တေဢမ်ႇမေႃၵူဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်ၸတ်းပၼ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇၽႂ်မၼ်းသေ ၼႂ်းဝၼ်းလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ယိင်းၶမ်းလွၼ်ႉၸဵင် ဢႃႇယူႉတဵမ်(8)ၶူပ်ႇလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဢူႈမႄႈယိင်း ၶမ်းလွၼ်ႉၸဵင် လႆႈၸႃႇၵႃႉလဵင်ႉလူလုၵ်ႈႁဵၼ်း မူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်းသေ လူင်းပၢင်ၽၢတ်ႇယၢၼ် ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

          ပၢင်သွၼ်လၢႆးပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈလၢႆးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇဢၼ်ႁဵတ်း မႃးၼႆႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးမႃးသေပွၵ်ႈ ၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းသေ ပေႃးပီႊၼႃႈမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပိုတ်ႇပၼ်ထႅင်ႈၼႆ ၸိူဝ်းဢူႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်း လႆႈမိုတ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၶဝ် မုင်ႈမွင်းထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈ/လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈသႅၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း တီႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ (18) ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ဝုတ်ႉထုငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း ၼႂ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်း

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်း လႄႈ ထူင်ၸေး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16/02/2024...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...