News

News

Monday
June, 17

ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်သွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ့် တီႈမိူင်းၼွင် ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၸေႈဝဵင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

Featured in:

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း

ဝၼ်းထီ့-26-05-2019
ပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ့် ၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်လိူၼ် တီႈဝတ့်ၵျွင်းမိူင်းၼွင် ၼၼ့် ယူႇတီႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈဝတ့် ၵျွင်းမိူင်းၼွင် ၸေႈဝဵင်း မိူင်းၼွင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ။

ဝၼ်းထီ့ 26-05-2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ့် ယူႇတီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတၢင်း တၵ်ႃႇသတ့်ထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်သွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ့် ၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈၶူး ဝိမလ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ -01-03-2019 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီ့ 25-05-2019 ၼႂ်းၶၢဝ်း ႁိုင်သၢမ်လိူၼ် တီႈဝတ့်ၵျွင်း မင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၼွင်၊ ၼႂ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈၼၼ့် မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၶူးပူင်သွၼ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆ့ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သူင်ႇသင်ႇ တူင့်တၵ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ ၊ မီးၵူၼ်းမႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သင်ႇၶၸဝ်ႈ တၵ်ၵႃႇသထႃး ၊ ဢိၵ်ႇ ၶူးပူင်သွၼ် တင်း လုၵ်ႈႁဵတ်း ၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်း ၽူႈၼင်ႈ လုမ်းၸေႈဝဵင်း မၢႆ 4 ၸိူဝ်းၼႆ့ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မီးယူႇ 187 ။

ၽူႈၼင်ႈလုမ်း ၸေႈဝဵင်း မၢႆ(4) SSPP/SSA လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ့် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တိုၵ်းသူၼ်း ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၼႆ့ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် သႂ်ႇၸႂ်ၶတ်းၸႂ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် တၢင်းႁူ့ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇ တေပဵၼ်ၵူၼ်းလူင် ႁႂ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈမိူဝ်းၼႃႈ ဢမ်ႇၵႃး လိူဝ်ၼၼ့် လႆႈယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းသေ လႆႈယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၶႅပ်းဝႂ် ယွင်ႈယေႃး ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ့် ဢမ်ႇၵႃး ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ပႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ တၢင်းတူဝ် ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA သေ လႆႈႁပ့်ဢဝ် ၶႅပ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ့် သိပ်းသႅၼ် ယူႇၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ့် ၶၢဝ်းမႆႈၼႆ့ ပွၵ်ႈၼႆ့ ပဵၼ်ပွၵ်းၵမ်း ထီ့သွင်ယဝ့် မိူဝ်ႈပီဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ယူႇ မိူဝ်းၼႃႈ မႃးၵေႃႈပိူဝ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶဝ် ပေႃးတေလၵ်းလႅမ် ၵတ့်ၶႅၼ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼေႃႇ တႅၼ်းၶိူဝ်း မိူဝ်းၼႃႈၼၼ့် တိုၼ်းတေၶတ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ့် ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈမိူဝ်ႇသႂ်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉၵိၼ်

SSPP/SSA 07.10.2021 ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်ယူႇတင်းၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ယႃမိူဝ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07-10-2021 ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉသေ လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉၼႂ်းယွင်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးသီမူၼ်ႇ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(73)ပီႊတဵမ်

February,7.2020 By – SSPP/ SSA ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈငဝ်ႈငႃႇ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ပီႊ 1947 ၼီႊၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ၵူႊပီႊပီႊၼႆၸိုင် တႆးၵူႈၵေႃႉတႆးၵူႈတီႈ၊  မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢတ်ႇမႂ်ႇ တီႈတၢတ်ႇလူင်ႁၢႆးပႃး

February,5.2020 By – SSPP/ SSA ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ

August 12,2019 By – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်း တေႃႇထိုင် 9 မူင်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း(Headquater’s Computer Department )လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ...